Hoppa till huvudinnehåll

Sommartider: Så når du Arbetsgivarjouren och medlemsservice mellan 1 juli och 5 augusti. Glad sommar!

Personlig assistans

Här ser du som har kollektivavtal inom personlig assistans de viktigaste och mest aktuella händelserna som rör ditt avtalsområde.

Ta för vana att vara inloggad här på vår webbplats om du är medlem hos oss. Då kommer webbplatsen att anpassa sig efter dig och visa dig de dokument och handlingar du behöver i din verksamhet.

Personlig assistans

Regler för dygnsvila dröjer för Fremias medlemmar

Diskussionerna om förändrade dygnsviloregler i Fremias kollektivavtal fortsätter. Fremia och fackförbunden...

Personlig assistans

Skyddad yrkestitel undersköterska – det här behöver du veta

Sommaren 2023 infördes den skyddade yrkestiteln undersköterska. Eftersom det finns övergångsregler i tio år...

Personlig assistans

Vill du bidra till forskning om arbetshälsa inom personlig assistans?

Ett nytt forskningsprojekt om personlig assistans har nyligen startat vid Karolinska institutet. Har du...

Personlig assistans

Nytt dialogforum med Försäkringskassan om personlig assistans

I slutet av maj träffade Fremia Försäkringskassan i vårens sista dialogforum om personlig assistans. På...

Personlig assistans

Aktuellt i det branschpolitiska arbetet inom personlig assistans

Fremias branschkommitté för personlig assistans har hållit sitt andra möte för 2024. Det handlade bland annat...

Personlig assistans

Inför sommaren: Introduktion av ny personal i vård och omsorg

Är du liksom många andra i full gång med att rekrytera sommarpersonal? Bedriver du dessutom en verksamhet...

Personlig assistans

”Den personliga assistansen är kostnadseffektiv men underfinansierad”

Personlig assistans produceras till en betydligt lägre kostnad hos fristående anordnare, jämfört med hos...

Personlig assistans

Webbinarium 22 maj om SKR:s nationella brukarundersökningar

Nu pågår förberedelserna inför SKR:s nationella brukarundersökningar på funktionshinderområdet och inom den...

Personlig assistans

Uppskattad branschkonferens inom personlig assistans

Fremiadagarna, den årliga konferensen för medlemmar inom personlig assistans, genomfördes den 14-15 mars....

Personlig assistans

Att höja ersättningen för personlig assistans gynnar hela samhället

Den statliga assistansersättningen ligger långt efter annan kostnadsutveckling. Ersättningen måste höjas så...

Personlig assistans

Kommuner nekar assistansersättning på grund av arbetstidsdirektivet

De senaste veckorna har Fremia fått signaler om att vissa kommuner nekar utbetalning av ekonomiskt stöd för...

Personlig assistans

Aktuellt i det branschpolitiska arbetet inom personlig assistans

Fremias branschkommitté för personlig assistans har hållit sitt första möte för 2024. Som vanligt fanns det...

Personlig assistans

Nya regler för dygnsvila tidigast 2025

Parterna är överens, implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv i Fremias kollektivavtal flyttas fram till...

Personlig assistans

Ny mall för skriftlig bekräftelse av lönesamtal

Nu finns en ny mall för att skriftligt bekräfta lönesamtalet mellan lönesättande chef och medarbetaren....

Personlig assistans

En kommitté för rättssäkerhet och integritet

Fremias intressepolitiska arbete drivs för att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare och för...

Personlig assistans

Får arbetsgivaren ställa krav på att personal vaccinerar sig?

Fremias chefsjurist Sven Rosqvist summerar en nyligen avgjord tvist i Arbetsdomstolen, AD.

Personlig assistans

Förebygg korruptionsrisker i din verksamhet

WEBBINARIUM. Den 21 mars kl 11-12 presenterar Karin Liljeblad och Henrik Petrén Antikorruptionsskolan.

Personlig assistans

Förslag om dygnsvila på förhandlingsbordet

Förhandlingarna om dygnsvila och implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv i Fremias kollektivavtal för...

Personlig assistans

Den idéburna välfärden behöver (fortfarande) långsiktigt hållbara förutsättningar

Nytt år, nya möjligheter. Men också nya utmaningar – inte minst ekonomiska. Så ser verkligheten ut för många...

Personlig assistans

Arbetsmiljö för personlig assistans

I den här utbildningen tar vi nästa steg och lyfter ditt arbetsmiljöarbete till en högre nivå. Tillsammans...

Personlig assistans

Stora utmaningar inom personlig assistans

Precis som vanligt har det hänt en hel del inom den personliga assistansen under 2023. Henrik Petrén...

Personlig assistans

Antikorruptionsskolan

Antikorruptionsskolan är en kostnadsfri digital utbildning om korruption för medarbetare inom vård, omsorg...

Personlig assistans

Ny digital utbildning motverkar korruption

Nu har Antikorruptionsskolan lanserats, en digital utbildning om korruption för medarbetare inom vård, omsorg...

Personlig assistans

Lönerna ökar nästan dubbelt så mycket som assistansersättningen

Förhandlingarna av Fremias kollektivavtal för personlig assistans i avtalsrörelsen 2023 är avslutade, och ett...

Personlig assistans

Förhandlingar om dygnsviloregler pågår

Reglerna om dygnsvila inom HVO-avtalet och avtalet för personlig assistans utreds vidare och tiden för...

Personlig assistans

Nominera ledamöter till branschkommittén Fremia Personlig Assistans

Bidra med dina förslag på kandidater till ett uppdrag med betydelse för den personliga assistansens framtid.

Personlig assistans

Nytt avtal för personlig assistans mellan Fremia och Kommunal

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter. De sammanlagda...

Personlig assistans

Debatt: ”Rätten till personlig assistans är akut hotad”

Den personliga assistansen har sedan länge dränerats ekonomiskt. I årets höstbudget krävs ett rejält lyft för...

Personlig assistans

Budgetkommentar: Urholkningen av assistansersättningen fortsätter

Den statliga assistansersättningen räknas i statsbudgeten för 2024 upp med 2,5 procent. Det betyder att den...

Personlig assistans

Förväntningar inför budgetpropositionen – personlig assistans

20 september 2023 presenterar regeringen statsbudgeten för 2024. Vi bad Fremias intressepolitiska...

Personlig assistans

Nu förhandlas Fremias avtal för Personlig assistans

Förhandling pågår med Kommunal om Fremias kollektivavtal inom personlig assistans. Det nuvarande avtalet...

Personlig assistans

Stort genomslag för debattartikel om assistansersättningen

Under sommaren 2023 fortsatte Fremia, tillsammans med de tio övriga organisationer som står bakom kampanjen...

Personlig assistans

Regeringen måste höja assistansersättningen

Under många års tid har uppräkningen av assistansersättningen varit lägre än de avtalade löneökningarna. Det...

Personlig assistans

Yrkanden har växlats för Personlig assistans

Den 20 juni inleddes årets avtalsförhandlingar inom personlig assistans när Kommunal och Fremia träffades och...

Personlig assistans

Rimliga villkor överlämnar namninsamling till regeringen

Den personliga assistansen går på knäna. För att inskärpa allvaret i situationen överlämnade kampanjen...

Personlig assistans

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Fremia har lämnat remissvar till socialdepartementet på Huvudmannaskapsutredningens slutbetänkande Ett...

Personlig assistans

Rimliga villkor för personlig assistans – viktigare än någonsin

Det har snart gått ett år sedan Fremia och funktionsrättsrörelsen drog i gång kampanjen Rimliga villkor....

Personlig assistans

Domen om ”SLUV:en” inom personlig assistans har kommit

Arbetsdomstolen har meddelat dom till Fremias fördel i målet om anställningsformen ”för viss tid så länge...

Personlig assistans

För dig som är egen arbetsgivare inom personlig assistans

Vi möblerar om hemsidan för dig. Du kommer kanske att märka det när du till exempel vill använda blanketter...

Personlig assistans

SKR och Kommunal överens om dygnsvila

Överenskommelse om dygnsvila för bland annat personliga assistenter samt vård och omsorg.

Personlig assistans

Om skärpta regler för dygnsvila

1 oktober gäller nya regler för dygnsvila inom kommunal sektor. Fremias medlemmar omfattas inte i nuläget.

Personlig assistans

31 maj kommer domen om ”SLUV:en” i Arbetsdomstolen

Den 14 april höll Arbetsdomstolen huvudförhandling i målet där Kommunal har stämt Fremia angående...

Personlig assistans

Fremiapodden: Kritiskt läge inom den personliga assistansen

Lyssna på Fremiapodden om det kritiska läget för den personliga assistansen, som påverkar så väl...

Personlig assistans

Äntligen fysiska Fremiadagar igen

Den 22–23 mars 2023 träffades Fremias medlemmar i bransch personlig assistans för två intensiva...

Personlig assistans

Snart huvudförhandling i Arbetsdomstolen angående ”SLUV:en”

Kommunal har stämt Fremia angående giltigheten av anställningsformen ”så länge uppdraget varar”, den så...

Personlig assistans

Ny mall för anställningsavtal

Används vid anställning per arbetad timme inom personlig assistans.

Personlig assistans

Timanställning för personliga assistenter

Det här behöver du som arbetsgivare tänka på om du överväger att anställda per arbetad timme.

Personlig assistans

Ny guide för systematiskt arbetsmiljöarbete

5 steg för en god arbetsmiljö inom personlig assistans.

Personlig assistans

Rimliga villkor uppmärksammas i hela landet

Kampanjen Rimliga villkor, som Fremia sedan sommaren 2022 driver tillsammans med 11 andra organisationer, har...

Personlig assistans

Uppdatering om processen i Arbetsdomstolen angående personlig assistans

Onsdag 18 januari höll Arbetsdomstolen muntlig förberedelse i målet där Kommunal har stämt Fremia angående...

Personlig assistans

Skyddad yrkestitel för undersköterska

I sommar sker en stor förändring som påverkar i stort sett alla våra medlemmar som driver vård och omsorg. Då...

Personlig assistans

Att motverka trakasserier och sexuella trakasserier

”Det kan hända när som helst, vem som helst, var som helst”

Personlig assistans

Kritiskt läge för den personliga assistansen

Budgeten för 2023 blev en stor besvikelse för assistansberättigade, personliga assistenter och...

Personlig assistans

Nominera till branschkommitté

Vi söker kandidater inom personlig assistans.

Personlig assistans

Assistansbranschens förväntningar på en ny regering

Mycket talar för att partierna L, KD, M och SD kommer att utgöra underlag för den regering som ska styra...

Personlig assistans

Frågorna som nya socialministern måste lyfta

Välfärdsfrågorna försvann nästan helt från valdebatten. Här är Fremias medskick till socialministern.

Personlig assistans

Fremia svarar på stämning om personlig assistans

Fremia har lämnat svaromål på en stämningsansökan från fackförbundet Kommunal i Arbetsdomstolen.

Personlig assistans

DIGITALT. FLERTALET TILLFÄLLEN. Är du, eller överväger du att bli, egen arbetsgivare och vill teckna...

Personlig assistans

Personlig assistans behöver rimliga villkor

Den statliga assistansersättningen måste räcka till rimliga villkor för assistenter assistansberättigade.

Personlig assistans

Fremias kritik mot proposition uppmärksammas

Sedan regeringen presenterade sin proposition om att myndighetsbeslut om återkrav ska utgöra exekutionstitel...

Personlig assistans

Rättsutredning om myndighetsbeslut som exekutionstitel

Denna vecka inleder riksdagens civilutskott behandling av en proposition som föreslår att myndighetsbeslut...

Personlig assistans

Synliggör idéburen sektor i SKR:s nationella brukarundersökning

Den 13 april öppnar SKR anmälan till två olika nationella brukarundersökningar, dels på...

Personlig assistans

Viktig information inför avslutande av anställning

Den 28 februari 2022 upphörde den tvisteordning som tillämpats inom branschen personlig assistans i över 20...

Personlig assistans

Arbetsrätt för personlig assistans

DIGITALT. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt med fokus på personlig assistans. Vi går bland...

Personlig assistans

Nätverksträffar för personlig assistans

DIGITALT, FLERA TILLFÄLLEN. Fremia personlig assistans bjuder in till kostnadsfria digitala nätverksträffar...

Personlig assistans

Arbetsrätt - arbetstid inom personlig assistans

DIGITALT. Arbetstid kan uppfattas som en djungel av restriktioner och begränsningar. Det är många olika behov...

Personlig assistans

”Våga samverka och se inte varandra som konkurrenter”

Fremias mentorsprogram för bransch personlig assistans bygger i hög grad på ett coachande arbetssätt. Här...

Personlig assistans

Värdefulla utbyten på Fremias nätverksträffar

Fremias nätverksträffar är ett värdefullt utbyte mellan medlemmar och Fremia.  Här berättar Anders Persson,...

Personlig assistans

Ny rådgivare inom välfärdsområdet

Klara Hägglund är jurist i grunden med en kandidatexamen i psykologi från Stockholms universitet.

Personlig assistans

Samverkan för att motverka mutor och korruption

Fremia, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Vårdföretagarna samverkar tillsammans med stöd av Institutet...

Personlig assistans

Rörliga ersättningar inom personlig assistans

Se seminariet kring avtalets nya regler som trädde i kraft den 1 juni 2021.

Personlig assistans

Förlängd ersättningsperiod för merkostnader

Regeringen har idag meddelat att man förlänger ersättningsperioden för assistansanordnares merkostnader för...

Personlig assistans

Webbinarium: Ditt nya avtal

Den 17 december har vi i ett kostnadsfritt webbsänt seminarie med information om ditt nya avtal.

Personlig assistans

Nytt avtal med Kommunal

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Kommunal har träffat överenskommelse om löner och...

Personlig assistans

Avtalsförhandlingar pågår

Vi får många frågor kring avtalsrörelsen. Vi sitter just nu i förhandlingar med Kommunal och återkommer med...

Personlig assistans

Åklagare som spekulerar skadar assistansreformen

Expressen debatt: Replik på åklagaren Björn Rosenlöfs påstående om utbrett assistansfusk. »Påståendet saknar...

Personlig assistans

Så hanterar du som assistansanordnare sjuklönekostnader

Augusti–december 2020 ersätter staten en del av arbetsgivares sjuklönekostnader. Så här kan du tänka för att...

Personlig assistans

Lönerevision 2020

Den 1 juni är lönerevisionsdatum för medlemmar i Vision anställda under HVO-avtalet. För administrativ...

Personlig assistans

Nätverk inom personlig assistans

Vill du ha ett bollplank i ditt arbetsliv? Då kan du gå med i nätverket för medlemmar inom personlig...

Personlig assistans

Bransch personlig assistans

Nyhetsrummet för dig som är arbetsgivare inom bransch personlig assistans. Följ flödet och ta del av den...

Relaterat innehåll