Assistansbranschens förväntningar på en ny regering

Kommentar efter valet 2022

Henrik Petrén:

"Höj assistansersättningen rejält"

Mycket talar för att partierna L, KD, M och SD kommer att utgöra underlag för den regering som ska styra Sverige framgent. I väntan på klarhet i hur en sådan regering exakt kommer att se ut och vilken politik den kommer att föra, kan vi egentligen bara spekulera om vad det kommer att betyda för den personliga assistansen. Här är assistansbranschens förväntningar på den kommande regeringen.

Intressepolitik direkt i inkorgen? Prenumerera på Fremias nyhetsbrev.

En rejäl höjning av assistansersättningen

Under en lång rad år har assistansersättningen urholkats så kraftigt att det i dag är svårt att bedriva personlig assistans med kvalitet. Från dagens nivå saknas det cirka 30 kronor per timme jämfört med om assistansersättningen skulle ha räknats upp i samma takt som den allmänna löneutvecklingen i Sverige. Den rusande inflationen gör naturligtvis situationen ännu mer kritisk. En rimlig assistansersättning är en förutsättning för att rätten till personlig assistans ska vara värd mer än pappret. Det handlar om kvalitet, möjligheter att rekrytera, utbilda och behålla duktiga personliga assistenter och ytterst om att möjliggöra autonomi för de personer som är i behov av personlig assistans.

Skapa rättssäkerhet för assistansanordnare

Med nuvarande regelverk kan anordnare av personlig assistans krävas på mångmiljonbelopp för assistans som är utförd i enlighet med beslut från Försäkringskassan. Det är fullständigt orimligt och skulle inte accepteras i någon annan bransch. Att kunna lita på myndighetsbeslut måste vara en självklarhet. Vi förväntar oss att den nya regeringen omgående ser över Försäkringskassans arbete med återkrav och vid behov initierar lagändringar, så att branschen ges förutsättningar att utföra sin uppgift utan att riskera återkrav i situationer man inte kan kontrollera. För rättssäkerhetens skull krävs också att kopplingen mellan Försäkringskassans och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) arbete tydliggörs. När ett tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans dras in måste det vara på tydliga och transparenta grunder. Assistansbranschen är beroende av en kompetent tillsynsmyndighet som håller oseriösa verksamheter borta. Tillstånd och tillsyn ska bidra till hög kvalitet, men får inte sätta krokben för seriösa verksamheter.

En välplanerad och strukturerad övergång till statligt huvudmannaskap

I mars 2023 kommer den nya regeringen att ta emot utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. I grunden är vi positiva till ett samlat statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen, men det finns ett antal mycket viktiga frågor som måste omhändertas för att det ska bli bra. Exempel på sådana är en smidig process för tillfälliga utökningar av personlig assistans, tydlighet i ansvar för hur assistansbeslut ska följas upp samt givetvis den avgörande frågan om kvalifikation, dvs vem som ska ha rätt till personlig assistans. Vi förväntar oss att bjudas in i den fortsatta processen även efter att utredningen har lämnat sitt betänkande.

Uppvärdera assistansreformen

Den personliga assistansen fyller snart 30 år som lagstadgad rättighet i Sverige. Det är på många sätt en framgångssaga där människor med omfattande funktionsnedsättningar har getts möjlighet till ett självständigt och självbestämt liv. Och en helt ny arbetsmarknad, med idag omkring 100 000 personliga assistenter, har skapats. Det är en bransch som är värd att lyftas fram och prioritera och det är självklart vad vi förväntar oss av den kommande regeringen.