En kommitté för rättssäkerhet och integritet

Intressepolitik inom personlig assistans

Fremias intressepolitiska arbete drivs för att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare och för att få dem att förstå våra medlemmars förutsättningar för att kunna verka. Inom den personliga assistansen hanterar Fremias branschorganisation de övergripande frågorna på området. Här kan du läsa om hur branschkommittén styr arbetet.

Branchorganisationen Fremia Personlig assistans verkar för långsiktighet och en kvalitetsutveckling inom branschen som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen. Den företräder Fremias medlemmar inom personlig assistans i kontakt med myndigheter och politiker och genom opinionsbildning.

Branschkommittén har en nyckelroll inom branchorganisationen. Den är både organisationens styrande organ och ett viktigt bollplank för Fremias förhandlare i samband med avtalsförhandlingarna.

De senaste åren har kommittén involverats i en rad fundamentala frågor för branschen som berör såväl assistansanordnare, brukare och assistenter: Assistansersättningens minskade reala värde över tid, risken för återkrav från Försäkringskassan, IVO:s agerande kring tillstånd, fuskdebatten och dess konsekvenser för assistansverksamheterna. Under 2023 seglade också utformningen av den särskilda anställningsformen Så länge uppdraget varar, ”SLUV”:en, som finns inskriven i Fremias kollektivavtal för personliga assistenter upp på agendan.

Mer tid i etern

Det här är frågor som stundtals har väckt ett stort medialt intresse. Det är inte bara på grund av slumpen. Att jobba med synlighet är ett strategiskt beslut av kommittén, så väl som att delta i politiska aktioner och vara en aktiv debattör.
Mycket av det arbetet sker inom ramen för kampanjen Rimliga villkor som drivs av Fremia tillsammans med ett antal organisationer inom funktionsrättsrörelsen. Manifestationer utanför riksdagen och regeringskansliet samt överlämningen av en diger namninsamling för ökad assistansersättning till socialtjänstministern är några exempel på uppmärksammade aktioner.

Katarina värnar om integriteten

Branschkommittén består av 14 förtroendevalda ledamöter (ordinarie och suppleanter) från lika många organisationer. Vissa har suttit i kommittén i många år, andra är lite nyare. Alla med lång erfarenhet av att vara assistansanordnare.

Katarina Bergwall har varit en del av kommittén sedan den bildades 2017.

– Vi var ett antal verksamhetsledare och representanter från verksamheter som var delaktiga i föreningen Assistansanordnarna. Men det fanns ett större behov av att mobilisera oss värdegrundsstyrda organisationer som motvikt till Vårdföretagarnas mer företagsinriktade inställning till branschen. Kommitténs nuvarande uppdrag är i grunden detsamma som när den skapades, att skapa förutsättningar för värdegrundsdrivna organisationer att värna rätten till självbestämmande enligt LSS-reformens ursprungliga intentioner.

Att förebygga fusk får inte ske på bekostnad av assistansanvändarnas integritet.

Katarina Bergwall, verksamhetsledare på kooperativet STIL och ledamot i branschkommittén för Fremia personlig assistans.

Till vardags är Katarina Bergwall verksamhetsledare på kooperativet STIL, Sveriges första assistansanordnare och en del av Independent living-rörelsen. Hon tar med sig sitt perspektiv från verksamheten in i de olika frågor som kommittén arbetar med.

Att bevaka assistansanvändarnas rättigheter är en av Katarina Bergwalls hjärtefrågor. Hon menar att det är något som många gånger glöms bort i den utbredda fusk-debatten. 

– Branschen har varit utsatt för kriminell verksamhet och det måste vi så klart komma bort från. Det finns ett behov av att öka kontrollen av assistansbolagen. Ett allt för ensidigt fokus har lagts på kontroll och misstänkliggörande av de som lever med personlig assistans. Att förebygga fusk får inte heller ske på bekostnad av assistansanvändarnas integritet. Personlig assistans sker i personers privatliv. Ingen ska behöva känna sig övervakad.

Mer eller mindre kreativa förslag på hur bedragare ska kunna avslöjas har poppat upp lite då och då.

– Att till exempel övervaka någon med GPS kan tyckas effektivt, men är samtidigt oerhört integritetskränkande. Personlig assistans är en frihetsreform för att personer som annars skulle vara hänvisade till institutionsliknande stöd ska kunna leva sina liv som andra. Vi måste alla stå upp för de rättigheterna, säger Katarina Bergwall.

Rätten till ett värdigt liv

Anders Persson har arbetat inom den personliga assistansen sedan 2002. Först som ekonomiansvarig, sen som ekonomi- och personalansvarig och sedan drygt tio år tillbaka som VD på Sydassistans. Företaget är familjeägt och utsågs 2021 till Årets företag i Limhamn, Malmö.

Kunskaperna om funkisrörelsen har han ärvt från Sydassistans grundare, som var högst delaktig i det politiska påverkansarbetet som drevs från sjuttiotalet och fram till att den personliga assistansen blev verklighet 1994.

Våra assistansberättigade medmänniskor måste få ett värdigt liv enligt LSS-reformens intentioner.

Anders Persson, VD på Sydassistans och ledamot i branschkommittén för Fremia personlig assistans

Erfarenheten av vad det innebär att anordna assistans med hög kvalitet genom att vara en så bra arbetsgivare som möjligt inom ramen för de resurser som Sydassistans tilldelas tar Anders Persson med sig in Fremias branschkommitté. Han utgör på så vis en länk mellan juridiken och hur verkligheten ser ut. Det är en viktig aspekt i planeringen av det intressepolitiska arbetet.

– Jag får möjlighet att bidra till att förbättra villkoren för att anordna personlig assistans. I slutändan är det våra assistansberättigade medmänniskor som ska få ett värdigt liv enligt LSS-reformens intentioner. Man kan inte säga annat än att det just nu är viktigare än på länge!

Påverkansarbete och verklighetsförankring

Kommittén planerar det påverkansarbete som bedrivs av Fremia gentemot politiker och beslutsfattare. Presidiet fungerar som stöd för Henrik Petrén, som är den tjänsteman som samordnar arbetet. Han koordinerar bland annat remisser och levererar proaktiva förslag på lösningar som fungerar för alla när politiken har kört fast.

– I dialogmöten med Försäkringskassan diskuteras hur myndigheten väljer att tolka lagstiftning och behov vid prövningar. Det finns ett stort behov av att synliggöra hur systemet fungerar för våra medlemmar som motvikt till hur myndigheten vill bedriva sitt arbete. Även politikerna behöver få höra de här berättelserna för att förstå hur olika beslut faller ut, säger Henrik Petrén.

Politikerna behöver få höra de här berättelserna för att förstå hur olika beslut faller ut.

Henrik Petrén, ansvarig för branschorganisationen Fremia Personlig Assistans

Arbetet med att få politikerna att prioritera frågorna är ständigt pågående och handlar i mycket om att nöta in budskapen och sedan tillsammans hitta vägarna framåt.

– Vi har nått framgång i flera frågor, som i omprövningsstoppet 2018, den något ökade ersättningsnivån 2023 och att det dubbla föräldraavdraget förhoppningsvis nu kommer att rättas till efter en klargörande dom i kammarrätten, för att nämna några exempel. Det är stora segrar, men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra, säger Katarina Bergwall och pekar på den nakna sanningen:

– Den personliga assistansen kostar samhället pengar, så är det bara. Vi har riksdagspolitikerna med oss, men finansdepartementet anser att det helt enkelt är för dyrt att upprätthålla rättigheterna för den som behöver funktionsstöd. Så tycker inte vi.

Urholkad ersättning

Assistentersättningens realminskning har pågått över lång tid och gör det allt svårare för idéburna aktörer, mindre företag och egna arbetsgivare att bedriva sina verksamheter. I kommittén ökar oron över att mångfalden av assistansanordnare kommer att minska och brukarnas valfrihet begränsas om förutsättningarna för den personliga assistansen försämras ytterligare.

– Genom kampanjen Rimliga villkor fortsätter arbetet för att höja och värdesäkra ersättningens schablonbelopp. Kampanjen går in i en ny fas och intensifieras ytterligare. Även Fremia höjer rösten för att de statliga ersättningarna måste följa det märke som är riktlinje för avtalsökningarna i avtalsrörelsen, berättar Katarina Bergwall.

Anders Persson fyller i:

– Om beslutsfattarna inte agerar snarast och satsar på den personliga assistansen kommer LSS-reformen att urlakas helt. Tidsperspektivet för detta är kort, så branschens agerande tillsammans med brukarrörelsen ställs verkligen på sin spets nu!

Sparringpartner i avtalsförhandlingar

Flera av branschkommitténs ledamöter utgör den referensgrupp som Fremias rådgivare och förhandlare kan vända sig till under avtalsrörelsens förhandlingar av kollektivavtalet för personlig assistans.

– Avtalet är unikt och innehåller många regler som är speciellt utformade för branschen. Förhandlingarna är ett givande och tagande, här kan referensgruppen hjälpa till genom att ringa in de frågor som förhandlaren ska hålla fast vid och vad som är av mer ringa betydelse för arbetsgivarna som omfattas av avtalet, förklarar Anders Persson som har ingått i referensgruppen.

Den stora frågan som hänger i luften just nu handlar om dygnsvila. Fremia förhandlar fortfarande med Kommunal om hur EU:s Arbetstidsdirektiv ska implementeras i kollektivavtalet.

Nytta och nöje när formalia avhandlas

Ledamöternas mandatperiod sträcker sig över två år. Val och omval sker till hälften av platserna ena året och andra hälften nästa år. Fremias styrelse utser kommitténs ledamöter efter valberedningens förslag. Och valberedningen har höga krav på kandidaternas CV:n. Representativitet och erfarenhet väger tungt när nya ledamöter ska ta plats i kommittén. De ska företräda medlemmarna och behöver kunna tänka i ett bredare perspektiv än i den egna organisationens.

– Förtroendet mellan ledamöterna är också viktigt, och jag känner att det finns hög tillit inom kommittén och till vårt arbete. Efter corona-pandemin har vi fortsatt att genomföra de flesta mötena digitalt. Det är effektivt och bra ur en rent ekonomisk aspekt där vi förvaltar medlemsavgifterna på bästa sätt. Men inget slår så klart att träffas fysiskt! Det gör vi under Fremiadagarna, som i år hålls den 14–15 mars. Då presenteras den nya sammansättningen av ledamöter i branschkommittén. I samband med det anordnas även intressanta föreläsningar av högprofilerade gäster. Arrangemanget är öppet för alla Fremias medlemmar inom personlig assistans, så ta chansen att delta om du har möjlighet. Att träffas, äta en god middag tillsammans, umgås och höra hur andra har det är väldigt värdefullt, säger Anders Persson.

Satsning på medlemsnyttan

Över tid har Fremias branschorganisation inom personlig assistans utvecklat ett konkret medlemsstöd genom tematiska nätverksträffar. Träffarna modereras av ledamöter inom kommittén och här sker en form av utbildning genom erfarenhetsutbyte. Deltagarna får inblick i hur andra har löst liknande problem som de man själv brottas med. Anders Persson arbetar aktivt med att arrangera träffarna.

– Det är uppfriskande att få samarbeta med engagerade människor som sätter i gång tankar hos en som man kanske inte får i vardagen. Min förhoppning är att jag bidrar med motsvarande. Vårt nätverk för olika personalkategorier erbjuder den som känner sig ensam i sin yrkesroll lite ”frisk luft”. Att knyta kontakter och utväxla erfarenheter är dessutom nyttigt för medlemsföretagens utveckling, säger Anders Persson.

Uppdaterad
för 3 månader sen

Relaterat innehåll