Ledamöter & valberedning

Branschkommittén Fremia personlig assistans bedriver intressepolitiskt arbete i övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Branschkommittén utgör även rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande.

Om branschkommittén

Fremia personlig assistans verkar för att förbättra möjligheterna att bedriva assistansverksamhet. Kommittén arbetar för att utveckla kvaliteten både för brukare och assistenter, med avstamp i assistansreformens ursprungliga intentioner. Kommitténs ledamöter har insikt i branschen och relevant kunskap som kan driva frågor för en långsiktig utveckling inom personlig assistans.

Branschkommittén består av personer med verksamhetsansvar eller annan relevant kompetens. Ledamöterna ska ha god kunskap inom anordning av personlig assistans och vara beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod på två år och förväntas närvara vid årsförlagda möten (4–5 gånger/år) samt vid branschdagarna (1–2 gånger/år).

Ledamöter i branschkommittén

Ordinarie ledamöter

Vald till och med

Cecilia Blanck, Brukarkooperativet JAG (ordförande)

Mars 2026

Katarina Bergwall, STIL

Mars 2026

Mira Jonsson, A-assistans

Mars 2026

Kristina Wetterstrand, FMF Assistans

Mars 2026

Lilly Key, SMIL

Mars 2026

Anders Persson, Sydassistans

Mars 2025

Hanna Kauppi, NÄRA

Mars 2025

Karin Boskovic, Konsensus Assistans

Mars 2025

Jessica Molin, Assistans i Balans 

Mars 2025

 

 

 

Suppleanter

Vald till och med

Marcus Jardler, Rullarnas Personliga Assistan           

Mars 2026

Christoffer Egelin, egen arbetsgivare

Mars 2026

Eva Lindell, Kooperativet MejDej

Mars 2026

Tina Lyrot, Blå Assistans

Mars 2025

Per Wickström, ALE assistans

Mars 2025

Valberedning

Förslag till ledamöter och suppleanter i branschkommittén tas fram av en valberedning, och beslutas av Fremias styrelse. Du har möjlighet att lämna förslag på kandidater till branschkommitténs ordinarie ledamöter och suppleanter. 

I beredningsarbetet tar valberedningen hänsyn till följande:

  • Spridning i verksamhetsstorlek
  • Spridning bland associationsformer
  • Geografisk spridning
  • Kön

Generell tidplan

Vanligtvis stängs nomineringarna till branschkommittén i mitten av januari inför innevarande års mandatperiod. Information om när det är dags att nominera publiceras på Fremias webb och i medlemsutskick. Nya ledamöter i branschkommittén utses av Fremias styrelse under ordinarie styrelsemöte i februari. 

Valberedningen består av:

Carina Ekblad (rådgivare och förhandlare på Fremia) carina.ekblad@fremia.se
Cia Lyrot cialyrot@gmail.com
Sophie Karlsson (IfA) sophie@intressegruppen.info

Att nominera till branschkommittén:

Skicka dina förslag till: nomineringpa@fremia.se. Vid frågor kontakta Carina Ekblad, rådgivare på Fremia: carina.ekblad@fremia.se.

Uppdaterad
för 2 månader sen

Relaterat innehåll