Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans

Branschorganisationen Fremia personlig assistans företräder drygt 500 medlemmar med 36 000 anställda. Bland medlemmarna finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare.

Gemensamt har medlemmarna att de är tydligt idédrivna snarare än vinstdrivna. Ofta med egna erfarenheter av funktionsvariationer och personlig assistans.

Bättre kvalitet på lång sikt

På branschorganisationen hanterar vi övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, verka för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen. Ett exempel på det är våra etiska riktlinjer.

Fremia Personlig Assistans vill också möjliggöra valfrihet med en mångfald av utförare där idéburna verksamheter och mindre företag är inkluderade.

Eftersom medlemskap i branschorganisationen förutsätter ett medlemskap i Fremia kan vi företräda dina intressen både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan.

Hur det började

Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia) inledde redan i slutet av 2013 en särskild satsning på påverkansarbete inom personlig assistans. Ett par år senare tilldelades Hanna Kauppi ansvaret för utveckling av branschorganisationen. Ansvarig idag är Henrik Petrén, med lång erfarenhet av funktionshinderpolitik från bland annat posten som generalsekreterare för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU.

Branschorganisationens syfte

Branschorganisationens syfte är bland annat att företräda Fremias medlemmar inom personlig assistans, genom att bredda och fördjupa kontakter med myndigheter och politiker, att bedriva opinionsbildning genom aktiviteter och medier samt att medverka i och lämna synpunkter i olika projekt och utredningssammanhang.

Så jobbar vi

Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans verkar för

  • förutsägbarhet och framförhållning beträffande ersättningssystem, regelverk och uppföljning,
  • en ersättningsnivå och modell som bättre tar hänsyn till behoven hos assistansberättigade, löneutveckling och behov av kompetensutveckling för personliga assistenter,
  • mångfald av utförare med utrymme för mindre företag och idéburen verksamhet och
  • utvecklingsarbete beträffande begreppsdefinitioner, kvalitet och transparens i nära dialog med assistansanvändare.

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress

Carina Ekblad Wendel

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, folkrörelse
Telefonnummer
08-702 54 40
E-postadress
Uppdaterad
för 9 månader sen

Relaterat innehåll