Nätverk inom personlig assistans

Vill du ha ett bollplank i ditt arbetsliv? Då kan du gå med i nätverket för medlemmar inom personlig assistans.

Nätverk för medlemmar inom personlig assistans

Genom att nätverka ger du dig själv tid för reflektion i dialog med andra. När du delar med dig av dina erfarenheter får du andras erfarenheter tillbaka. Att komma ifrån vardagen, få tillfälle att lyfta blicken och se helheten i ditt arbete samtidigt som du tar in nya erfarenheter, och delar med dig av dina egna, ger ett stort mervärde för det dagliga arbetet.

Att delta i nätverket Fremia personlig assistans ökar möjligheterna till kompetensutbyte, verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning samt politisk påverkan. Kravet för att få vara med i ett nätverk är medlemskap i Fremia. Nätverken är öppna för alla de funktioner som finns i din verksamhet så som verksamhetsledare, jurister, personalvetare, handledare, samordnare och assistansberättigade i arbetsledande ställning.