Mentors- och nätverksprogram

Vill du ha ett bollplank i ditt arbetsliv? Eller vill du bli mentor och utvecklas genom att stötta andra? Då kan du gå med i vårt mentorsprogram för personlig assistans.

Om mentorsprogrammet

Mentorsprogrammet för personlig assistans bygger i hög grad på ett coachande arbetssätt. Som adept ges du möjligheten att ta lärdom av en annan person med- och motgångar samtidigt som du bidrar med nya perspektiv. 

Inom personlig assistans är det ofta svårt att ge exakta lösningar, eftersom varje individ och organisation fungerar olika. Gemensamt har vi dock en omfattande kunskap och bred erfarenhet. Därför erbjuder branschorganisationen Fremia personlig assistans att samordna matchning mellan mentor och adept.

Mentorsrollen

Karin Sääf Göransson som är VD/Verksamhetschef på Bambi ekonomisk förening förklarar hur hon arbetar i sin roll som mentor:

– Som mentor får jag en möjlighet att ifrågasätta mitt eget, eller snarare kooperativets, sätt att hantera olika frågor inom personlig assistans. När jag berättar om hur vi gör, och framförallt varför vi gör som vi gör så får jag en möjlighet att syna våra ställningstaganden. Det kan leda till att vi ändrar oss och gör på något annat sätt eller så blir vi stärkta i att vårt beslut är genomtänkt och håller i längden.

Nätverk för medlemmar inom personlig assistans 

Genom att nätverka ger du dig själv tid för reflektion i dialog med andra. När du delar med dig av dina erfarenheter får du andras erfarenheter tillbaka. Att komma ifrån vardagen, få tillfälle att lyfta blicken och se helheten i ditt arbete samtidigt som du tar in nya erfarenheter, och delar med dig av dina egna, ger ett stort mervärde för det dagliga arbetet.

Att delta i nätverket Fremia personlig assistans ökar möjligheterna till kompetensutbyte, verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning samt politisk påverkan. Kravet för att få vara med i ett nätverk är medlemskap i Fremia. Nätverken är öppna för alla de funktioner som finns i din verksamhet så som verksamhetsledare, jurister, personalvetare, handledare, samordnare och assistansberättigade i arbetsledande ställning.

Vill du veta mer?

Fremia samordnar matchning mellan mentor och adept och hjälper till med vägledning för att maximera båda parters mervärde av ett återkommande erfarenhets- och kunskaps-utbyte. Vill du veta mer, eller anmäla dig som mentor eller adept, är du välkommen att kontakta, Anna Senna.