Om etiska riktlinjer för Fremia Personlig Assistans

Här ser du de etiska riktlinjer som omfattar medlemmar inom Fremia Personlig Assistans. Du som är arbetsgivare och medlem ska godkänna riktlinjerna en gång per år.

Syftet med de etiska riktlinjerna är att verka i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och att främja assistansreformens långsiktiga perspektiv med utgångspunkt i en gemensam värdegrund.

Riktlinjerna har arbetats fram tillsammans med assistansanordnare som är medlemmar hos Fremia. Som medlem åtar ni er att följa de etiska riktlinjerna och att förklara eventuella avvikelser. Fremia förbehåller sig rätten att utesluta en medlem som väsentligen avviker från riktlinjerna.

Riktlinjerna uppdaterades senast 2018-04-26.

Så godkänner du riktlinjerna

Kontakta din rådgivare för att godkänna de etiska riktlinjerna. 

Vem kan lämna godkännande?

Den som är verksamhetsansvarig eller vd, det vill säga firmatecknare, kan godkänna riktlinjerna. Saknar er firmatecknare ett användarkonto till fremia.se, kan den som är webbadministratör på fremia.se i er verksamhet skapa ett konto åt firmatecknaren. 

➜ Här skapar du ett nytt användarkonto

Bekräftelse på att du följer de etiska riktlinjerna

När du haft kontakt med din rådgivare kan du få en förtroendesymbol som visar att din verksamhet följer de etiska riktlinjerna. Symbolen kan användas i företagets informations- och marknadsföringsmaterial och på företagets webbplats.

Uppdaterad
den 20 april, 2023

Relaterat innehåll