Aktuellt i det branschpolitiska arbetet inom personlig assistans

Februari 2024

Fremias branschkommitté för personlig assistans har hållit sitt första möte för 2024. Som vanligt fanns det ett flertal högaktuella frågor att diskutera. Nedan sammanfattar Henrik Petrén några av de viktigaste punkterna på branschkommitténs agenda i februari 2024:

En fråga som ständigt är i fokus är förstås de ekonomiska förutsättningarna att bedriva personlig assistans, närmare bestämt assistansersättningens nivå. För 2024 har den som bekant höjts något mer än de senaste åren, 2,5 procent, men fortfarande är det betydligt mindre än de kollektivavtalade löneökningarna. Vi vet att alla våra medlemmar sliter hårt med att få verksamheten att fungera under dessa omständigheter och frågan är högst prioriterad för oss.

Kampanjen Rimliga villkor går vidare

Sedan 2022 driver vi ersättningsfrågan tillsammans med de assistansberättigades organisationer inom kampanjen Rimliga villkor. Det kommer vi att fortsätta med och framöver kommer vi att ännu tydligare driva kravet på en indexering av assistansersättningen, det vill säga att den värdesäkras i förhållande till ökningar av löner och andra kostnader.

Återkrav och dygnsvila

Frågor relaterade till regelverk och myndigheter är av stor betydelse för alla assistansanordnare. I branschkommitténs möte diskuterades hur vi arbetar med frågan om återkrav, vilken information som en assistansanordnare måste ha rörande ett uppdrag och hur vi kan få en bättre tydlighet i vad som räknas som väsentligt ändrade förhållanden. Dessa och andra frågor kommer vi att lyfta i nästa dialogforum med Försäkringskassan i slutet av mars.

När det gäller arbetstidsfrågan (dygnsviloregler) så pågår förhandlingar med fackförbunden om hur EU:s arbetstidsdirektiv ska implementeras i våra kollektivavtal. Vi vet förstås ännu inte hur dessa kommer att sluta, men vi vet åtminstone att eventuella förändringar träder i kraft tidigast 1 januari 2025.

Snart Fremiadagar!

Sist men inte minst vill jag tipsa om två spännande Fremiaarrangemang de närmaste veckorna.

Fremiadagarna för våra medlemmar inom personlig assistans arrangeras den 14–15 mars i Stockholm. Där får du möta bland annat Bengt Westerberg som talar om 30 år med personlig assistans, advokat Emilia Liedbeck som berättar om återkrav och hur de kan undvikas och hanteras, Ingeborg Watz Forslund från Försäkringskassan som presenterar myndighetens perspektiv på aktuella frågor samt Helena Tinnerholm Ljungberg som berättar om aktuell forskning om personlig assistans. Dessutom det senaste om arbetsrättsliga och branschpolitiska frågor från Fremia. Och kanske bäst av allt, fina möjligheter att umgås och nätverka med andra inom branschen.

Den 21 mars klockan 11 genomför vi ett webbinarium där vi presenterar Antikorruptionsskolan och hur ni kan använda den i er verksamhet. Antikorruptionsskolan är en kostnadsfri utbildning där era medarbetare får lära sig om korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga all förekomst av korruption.

Vilka frågor är viktigast för dig i din verksamhet och har du tankar om hur vi kan arbeta för att stärka assistansanordnarnas förutsättningar? Hör gärna av dig till mig, kontakten med er medlemmar är oerhört värdefull för våra gemensamma möjligheter att nå framgång i det branschpolitiska arbetet.

Relaterat innehåll