Rimliga villkor för personlig assistans – viktigare än någonsin

Henrik Petrén, bransch personlig assistans:

"Ska vi komma ifatt måste assistansersättningen höjas rejält"

Det har snart gått ett år sedan Fremia och funktionsrättsrörelsen drog i gång kampanjen Rimliga villkor. Målet med kampanjen är att stärka resurserna till den personliga assistansen, efter många års urholkning av den statliga ersättningen. Med det senaste årets kostnadsökningar och kommande löneökningar är budskapet mer aktuellt än någonsin.

Den personliga assistansen går på knäna. Den statliga assistansersättningen är i dagsläget minst 40 kronor för låg, och läget börjar bli akut.

– Ska vi komma ifatt måste assistansersättningen höjas rejält, från dagens 324,50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme. Vårt budskap är tydligt: vi kräver rimliga villkor för den personliga assistansen och ett stopp på neddragningarna. Annars riskerar hela branschen och en av våra viktigaste rättighetsreformer att gå under, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.

Ett enande budskap

Underskotten drabbar både assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Det var också utgångspunkten när Fremia tog initiativ till kampanjen Rimliga villkor; ett budskap som alla inblandade aktörer kunde enas kring.

– Vårt gemensamma budskap har bidragit till att kampanjen har fått bra genomslag. Och jag tycker faktiskt att det börjar märkas att frågan har tagit ett kliv upp på regeringens agenda. För en tid sedan fick vi träffa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, som lovade att hon skulle följa utvecklingen noga, säger Henrik Petrén.

Dags att öka takten

Hittills har kampanjen framför allt fokuserat på annonsering och dynamisk spridning i sociala medier. De filmer som har tagits fram har fått bra spridning och namninsamlingen har i dagsläget cirka 5 800 underskrifter. Kampanjen har också blivit omnämnd i medier som TV4, Sveriges Radio och Östersundsposten. Organisationerna som står bakom Rimliga villkor har dessutom undertecknat gemensamma debattartiklar som har publicerats i exempelvis Expressen och många lokaltidningar runtom i landet.

– Vi visste från början att det skulle ta tid att få genomslag och framför allt att uppnå kampanjmålet – en kraftig höjning av assistansersättning. Nu går vi in i en ny fas, där vi intensifierar insatserna.

– Det har blivit än viktigare att nå resultat i takt med de kostnadsökningar som vi har sett det senaste året och de löneökningar som den pågående avtalsrörelsen med stor sannolikhet innebär. Till 2023 höjdes assistansersättningen med 1,5 procent. De generella löneökningarna för i år ligger enligt industrins märke på 4,1 procent. Det säger sig självt att ekvationen inte går ihop, säger Henrik Petrén.

Siktar på höjning i höstbudgeten

Nu i juni inleder de politiska partierna sina förhandlingar inför den budget som ska antas till hösten. Det är alltså ett bra tillfälle att försöka påverka så mycket det bara går. Namninsamlingen lämnas över till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall 15 juni och flera av organisationerna bakom kampanjen är på plats i Almedalen för att påverka budgetarbetet.

– Vi har också nyligen publicerat en debattartikel, som vi gärna vill få så stor spridning som möjligt på. Det är jätteviktigt att vi alla gör allt vi kan nu inför höstbudgeten, det är helt avgörande att få till en höjning av assistansersättningen inför 2024. Med gemensamma krafter kan vi nå långt, säger Henrik Petrén.