Budgetkommentar: Urholkningen av assistansersättningen fortsätter

Höstbudgeten 2023

Henrik Petrén:

"Jag är mycket orolig för hur våra medlemmar ska kunna bedriva personlig assistans med bibehållen kvalitet framöver"

Den statliga assistansersättningen räknas i statsbudgeten för 2024 upp med 2,5 procent. Det betyder att den totala uppräkningen för 2023 och 2024 stannar på 4 procent, samtidigt som lönekostnaderna för de personliga assistenterna väntas öka med 7,4 procent under samma period. Henrik Petrén kommenterar budgeten utifrån bransch personlig assistans:

Fremia har, tillsammans med organisationer som företräder assistansberättigade, genom kampanjen Rimliga villkor under de senaste 15 månaderna bedrivit ett intensivt upplysningsarbete om behovet av en rejäl höjning av assistansersättningen.

Regeringen tillför nu omkring en kvarts miljard mer till assistansersättningen jämfört med förra året. Det är i rätt riktning men dessvärre långt ifrån tillräckligt.

Saknas 40 kronor per assistanstimme

Dagens budgetbesked ska också ställas mot bakgrund av tio års successiv urholkning av assistansersättningen. Det saknades redan innan dagens budgetbesked cirka 40 kronor per assistanstimme jämfört med om assistansersättningen skulle ha följt med i den allmänna löneutvecklingen.

Uppräkningen för i år och nästa år täcker endast omkring hälften av de förväntade kostnadsökningarna, vilket betyder att den långvariga urholkningen av assistansersättningen fortsätter. Jag är mycket orolig för hur våra medlemmar ska kunna bedriva personlig assistans med bibehållen kvalitet framöver.

Indexera assistansersättningen

Fremia kommer fortsätta driva arbetet för en rättvis nivå på assistansersättningen med utgångspunkten att den ska värdesäkras i förhållande till ökande kostnader.

Det är orimligt att Sveriges assistansberättigade ska vara utlämnade till budgetbesked år för år. Det behövs en indexerad uppräkning som säkerställer att assistansersättningen följer med kostnadsutvecklingen.

Relaterat innehåll