Den idéburna välfärden behöver (fortfarande) långsiktigt hållbara förutsättningar

Nytt år, nya möjligheter. Men också nya utmaningar – inte minst ekonomiska. Så ser verkligheten ut för många av Fremias medlemmar som driver välfärdsverksamheter på uppdrag av det offentliga. Vad som behövs är långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar.

Idéburna äldreboenden, föräldrakooperativa förskolor och kooperativ som driver personlig assistans brottas alla med samma svårigheter – att den offentliga finansieringen långt ifrån alltid följer med kostnadsutvecklingen.

Fremias medlemmar kan inte, som offentliga verksamheter ofta gör, gå med stora underskott. Till skillnad från de kommersiella företagen i välfärden driver de inte heller sin verksamhet i vinstsyfte. De idéburna och kooperativa verksamheterna har sina särarter och de behövs i välfärden. Men för att de långsiktigt ska kunna bedriva verksamhet, måste utvecklingen av kostnader och ersättningar följas åt.

Det har vi i Fremia återupprepat uppmärksammat våra politiska beslutsfattare på, inte minst de senaste åren då kostnadsökningarna har varit särskilt stora. Vi har, inför vår- och höstbudgeten, uppmanat regeringen att avsätta de resurser som krävs för att välfärdens verksamheter ska få en hållbar finansiering. Vi har också vänt oss direkt till kommuner och regioner om att de måste värdesäkra sina ersättningar till idéburna, kooperativa och andra fristående verksamheter, genom indexuppräkning.

Vår debattartikel om att idéburna och kooperativa verksamheter i välfärden har hamnat i ett ohållbart läge blev en av Dagens Samhälles mest lästa under 2023. Det är bra, eftersom tidningen läses flitigt av kommun- och regionledningarna runt om i landet. Men det viktiga i slutändan är ju politiska resultat, i form av hållbara ekonomiska förutsättningar. Fremia kommer därför att fortsätta driva på för värdesäkrade ersättningar.

Karin Liljeblad

Titel
Branschexpert välfärd
Telefonnummer
08-702 54 92
E-postadress

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress

Jasmina Helander

Titel
Förhandlingschef välfärd
Telefonnummer
08-702 54 18
E-postadress

Relaterat innehåll