Skrivelse till regeringen och SKR om märket och den offentliga finansieringen

Fremia har skrivit till finansdepartementet och SKR:s styrelse för att uttrycka vår oro för vad det så kallade märket i avtalsrörelsen får för konsekvenser för våra medlemmar inom välfärden och civilsamhället.

Sammanfattning

Fremia tror starkt på den svenska modellen och står bakom märket och en ordnad lönebildning. Samtidigt känner vi stor oro för hur idéburna äldreboenden, föräldrakooperativa förskolor, assistansanordnare och organisationerna i civilsamhället ska klara de stora löneökningar som ligger i årets avtalsrörelse. Många påverkas dessutom av kraftiga hyreshöjningar, ökande elpriser och andra stora kostnadsökningar. Samtidigt hänger inte den offentliga finansieringen med.