SKR och Kommunal överens om dygnsvila

Den 5 maj meddelade SKR att de har träffat överenskommelser om dygnsvila för bland annat personliga assistenter samt vård och omsorg. Fremias medlemmar påverkas inte direkt men flera fackliga organisationer menar att överenskommelserna kommer vara en utgångspunkt när övriga parter på arbetsmarknaden förhandlar om sina regler för dygnsvila.

SKR, Sobona och Kommunal har tidigare kommit överens om regler för dygnsvila som är anpassade till EU:s arbetstidsdirektiv. Enligt den nya överenskommelsen, som bland annat gäller personliga assistenter, är det under vissa förutsättningar möjligt att överstiga 20 timmars arbetstid; ”om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgstagarens rättigheter och friheter enligt lag.”

Överenskommelsen innebär att arbetstid kan förläggas upp till 20 timmar i de fall verksamhetens behov kräver det. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får i vissa fall överstiga 20 timmar. För längre arbetspass går det att få dispens för arbetstid upp till 24 timmar. För bland andra personliga assistenter kan arbetspass förläggas till längre än 20 timmar efter lokal MBL-förhandling.

Fremias medlemmar påverkas inte direkt av överenskommelsen, men flera fackliga organisationer menar att den kommer att vara en utgångspunkt när övriga parter på arbetsmarknaden förhandlar om sina regler för dygnsvila.

– Det är positivt att parterna inom den kommunala verksamheten nu har kommit överens om en särreglering för vissa områden. Det ger ett bra utgångsläge när Fremia nu ska analysera om det finns behov av att reglera frågan för våra medlemmar, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef, Fremia.