Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsrörelsen 2023

Under 2023 förhandlar arbetsgivare och fackförbund om kollektivavtalen som reglerar villkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Fremias avtalsrörelse löper under hela året, med olika branscher vid olika tidpunkter. Här kan du lära dig mer om hur avtalsrörelsen går till och hålla dig uppdaterad om det aktuella läget i förhandlingarna när de har startat.

Så funkar en avtalsrörelse

Ett kollektivavtal gäller alltid för en avgränsad period, ibland under ett år och ibland omfattar avtalet flera år. När avtalet är på väg att löpa ut ska det förhandlas om. Under en avtalsrörelse pågår flera parallella förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund om nya kollektivavtal.

Kort historik

Avtalsrörelsens faser

Industrins parter går först – och sätter märket

Industriavtalet, som tecknas mellan fack och arbetsgivare inom industrisektorn, brukar gå först ut i förhandlingarna under en avtalsrörelse. Det är inom dessa förhandlingar som det så kallade ”märket” sätts. Märket anger utrymmet för löneökningar i Sverige, utan att den internationella konkurrenskraften äventyras.

När industrins parter har satt märket följer andra kollektivatal, däribland Fremias områden, efter och förhandlar villkor och löner utifrån märkets nivå. Industrin går först eftersom den agerar på en konkurrensutsatt marknad. Märket innefattar de totala kostnadsökningarna, så väl lön som andra kostnader, räknat i procent över en viss tidsperiod.

Så jobbar våra förhandlare

Fremias förhandlare företräder arbetsgivarna vid förhandlingsbordet. Som stöd i arbetet har förhandlaren en verksamhetskommitté, som består av representanter från arbetsgivare inom avtalsområdet. Verksamhetskommittén bidrar i framtagandet av yrkanden och säkerställer att de är anpassade till det aktuella avtalsområdet.

Under alla avtalsrörelsens faser har verksamhetskommittéerna en viktig roll att mejsla ut Fremias hållning, analysera motbud och värdera lösningsförslag från motpart eller medlare. När processen närmar sig ett nytt avtal har verksamhetskommittén och den ansvariga förhandlaren nära kontakt.

Min syn är att parterna går in i avtalsrörelsen med ett gemensamt mål: att värna den svenska modellen, säkerställa schyssta villkor för anställda och bibehålla arbetsfred på arbetsmarknaden.

Nadia Larsson, förhandlare

Fremias tidslinje

Fremias avtalsrörelse pågår under hela året, med branschvisa förhandlingar vid olika tidpunkter. Oberoende av när i tiden ett avtal förhandlas följer arbetet samma struktur.  

Aktuellt om avtalsrörelsen

Avtal 2023

Avtal klart för industri- och tjänsteföretag - byter namn till Tjänstemän inom näringslivet

Avtalet Tjänsteföretag upphör, från den 1 april 2023 omfattas alla av avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Avtal 2023

Avtal klart: Tjänstemän inom civilsamhället

Civilsamhällets största avtal är tecknat mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden.

Avtal 2023

Nytt F-avtal klart

Fastigo och Fastighetsanställdas förbund har träffat ett nytt avtal för perioden 1 april 2023 - 31 mars 2025....

Avtal 2023

Yrkanden växlade för Enskilda högskolor

Fremia och Sverige lärare har inlett överläggningar och växlat yrkanden för kollektivavtalet Enskilda...

Avtal 2023

Nytt avtal klart för Folkets Hus och Parker

Fremia överens med Fastighets och HRF om tvåårigt avtal som följer märkets värde.

Avtal 2023

SKR och Kommunal överens om dygnsvila

Överenskommelse om dygnsvila för bland annat personliga assistenter samt vård och omsorg.

Avtal 2023

Om skärpta regler för dygnsvila

1 oktober gäller nya regler för dygnsvila inom kommunal sektor. Fremias medlemmar omfattas inte i nuläget.

Avtal 2023

Nytt tvåårigt Teknikavtal tecknat

Teknikarbetsgivarna och IF Metall har tecknat ett nytt kollektivavtal. Fremia har hängavtal på Teknikavtalet,...

Avtal 2023

Nytt tvåårigt avtal för arbetare inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har träffat ett nytt kollektivavtal. Vissa av Fremias...

Avtal 2023

Invänta ditt nya kollektivavtal innan du sätter löner

Förhandling pågår inom många avtal. Det är viktigt att vänta in ditt nya avtal innan medarbetarnas löner...

Avtal 2023

Avtal klart för Lager och logistik

Fremia och Handels har tecknat ett nytt tvåårigt avtal som innehåller löner och allmänna villkor för...

Avtal 2023

Butiks- och stormarknadsavtalen klara

Fremia och Handels har tecknat nya tvååriga kollektivavtal som omfattar personal inom butiker och...

Avtal 2023

Nytt tvåårigt träindustriavtal

Trä- och Möbelföretagen och GS-Facket har träffat ett nytt kollektivavtal. Fremia har hängavtal på...

Avtal 2023

Nytt kollektivavtal för skogsbruk tecknat

Gröna arbetsgivare och GS-facket har träffat ett nytt kollektivavtal med löner och allmänna villkor för...

Avtal 2023

Överläggningar inom avtalet Enskild högskola

Inom kollektivavtalet Enskild högskola har Fremia inlett överläggningar med Akademikerförbunden och Vision...

Avtal 2023

Nytt tvåårigt avtal för hotell- och restauranganställda

Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, har tecknat ett nytt avtal om löner och allmänna...

Avtal 2023

Märket tufft för många av Fremias medlemmar

– Det kommer att bli tungt för många, särskilt i branscher med redan små marginaler, säger bitr....

Avtal 2023

Yrkanden växlade för tjänstemän inom industri- och tjänsteföretag

Den 3 april växlade Fremia avtalsyrkanden med de fackliga parterna inom kollektivavtalen Industriföretag och...

Avtal 2023

Märket för avtalsrörelsen klart

31 mars sattes det så kallade märket av industrins parter. Märket är normerande för resten av arbetsmarknaden...

Avtal 2023

Fremia har växlat yrkanden för Folkets hus och parker

Den 17 mars växlade Fremia sina yrkanden med med Fastighets och HRF för kollektivavtalet Folkets Hus och...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden inom folkhögskolor och utbildningsföretag

Den 29 mars växlade Fremia sina yrkanden med Sveriges lärare för kollektivavtalet Folkhögskolor och...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden för Tjänstemän inom civilsamhället

Den 21 mars växlade Fremia sina yrkanden med Unionen och Akademikerförbunden på kollektivavtalsområdet...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden inom Samhalls tjänstemannaavtal

Den 16 mars växlade Fremia sina yrkanden med Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna inom Samhalls två...

Avtal 2023

Yrkanden växlade för tjänstemän inom handeln

Den 15 mars växlade Fremia och Handels sina avtalsyrkanden för kollektivavtalet Tjänstemän inom handeln....

Avtal 2023

Så används lönestatistiken i Fremias förhandlingar

Medlemmarnas bidrag till underlaget är en nyckelfaktor.

Avtal 2023

Fremia och Handels växlar yrkanden för den kooperativa handeln

Den 13 mars växlade Fremia och Handels yrkanden inför de kommande förhandlingarna i avtalsrörelsen 2023....

Avtal 2023

Fremiapodden: Avtalsrörelse i ett tufft läge

I premiäravsnittet av Fremiapodden djupar vi i vad Fremia driver i avtalsrörelsen 2023 – som ser ut att blir...

Avtal 2023

Avtalsinriktning Fremia 2023

Fremias styrelse har slagit fast den övergripande inriktningen och yrkanden inför avtalsrörelsen 2023....

Avtal 2023

Då förhandlas Fremias olika avtal

Jasmina Helander och Love Lind, biträdande förhandlingschefer, redogör för tågordningen i avtalsrörelsen.

Avtal 2023

Avtalsrörelsen är i gång – svårare än någonsin

Avtalsupptakt med insikter och utblick kickar igång Fremias avtalsrörelse.

Relaterat innehåll