Hoppa till huvudinnehåll

Den 30 april når du Arbetsgivarjouren och medlemsservice  klockan 8.30 till 11.30. 1 maj är det stängt. 

Avtalsrörelsen 2023

Under 2023 förhandlar arbetsgivare och fackförbund om kollektivavtalen som reglerar villkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Fremias avtalsrörelse löper under hela året, med olika branscher vid olika tidpunkter. Här kan du lära dig mer om hur avtalsrörelsen går till och hålla dig uppdaterad om det aktuella läget i förhandlingarna när de har startat.

Så funkar en avtalsrörelse

Ett kollektivavtal gäller alltid för en avgränsad period, ibland under ett år och ibland omfattar avtalet flera år. När avtalet är på väg att löpa ut ska det förhandlas om. Under en avtalsrörelse pågår flera parallella förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund om nya kollektivavtal.

Kort historik

Avtalsrörelsens faser

Industrins parter går först – och sätter märket

Industriavtalet, som tecknas mellan fack och arbetsgivare inom industrisektorn, brukar gå först ut i förhandlingarna under en avtalsrörelse. Det är inom dessa förhandlingar som det så kallade ”märket” sätts. Märket anger utrymmet för löneökningar i Sverige, utan att den internationella konkurrenskraften äventyras.

När industrins parter har satt märket följer andra kollektivatal, däribland Fremias områden, efter och förhandlar villkor och löner utifrån märkets nivå. Industrin går först eftersom den agerar på en konkurrensutsatt marknad. Märket innefattar de totala kostnadsökningarna, så väl lön som andra kostnader, räknat i procent över en viss tidsperiod.

Så jobbar våra förhandlare

Fremias förhandlare företräder arbetsgivarna vid förhandlingsbordet. Som stöd i arbetet har förhandlaren en verksamhetskommitté, som består av representanter från arbetsgivare inom avtalsområdet. Verksamhetskommittén bidrar i framtagandet av yrkanden och säkerställer att de är anpassade till det aktuella avtalsområdet.

Under alla avtalsrörelsens faser har verksamhetskommittéerna en viktig roll att mejsla ut Fremias hållning, analysera motbud och värdera lösningsförslag från motpart eller medlare. När processen närmar sig ett nytt avtal har verksamhetskommittén och den ansvariga förhandlaren nära kontakt.

Min syn är att parterna går in i avtalsrörelsen med ett gemensamt mål: att värna den svenska modellen, säkerställa schyssta villkor för anställda och bibehålla arbetsfred på arbetsmarknaden.

Nadia Larsson, förhandlare

Fremias tidslinje

Fremias avtalsrörelse pågår under hela året, med branschvisa förhandlingar vid olika tidpunkter. Oberoende av när i tiden ett avtal förhandlas följer arbetet samma struktur.  

Aktuellt om avtalsrörelsen

Avtal 2023

Uppdateringar i HVO-avtalet from 1 januari

Nu är avtalstrycket publicerat av Fremias kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO-avtalet) som...

Avtal 2023

”Vi klarar inte av att följa lönemärket”

Årets avtalsrörelse är i hamn. Återigen fick vi hantera ett märke som togs fram utifrån export­industrins...

Avtal 2023

Märket är inte finansierat

Löneökningarna i årets avtalsrörelse blir extremt tuffa för många av Fremias medlemmar. Ersättningarna till...

Avtal 2023

Fremia och Kommunal överens om nytt avtal för skola, förskola och fritidshem

Avtalsförhandlingarna med Kommunal är klara och ett nytt tvåårigt avtal har tecknats inom skolområdet....

Avtal 2023

Nytt avtal klart för Hushållsnära tjänster

Ett nytt tvåårigt kollektivavtal har tecknats mellan Fremia och Kommunal för hushållsnära tjänster. På sikt...

Avtal 2023

Förhandlingar pågår med Kommunal inom skolområdet

Avtalsförhandlingarna mellan Fremia och Kommunal pågår fortfarande för anställda inom skola, förskola och...

Avtal 2023

Nytt avtal klart för Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt tvåårigt avtal för Arbetsintegrerande sociala företag....

Avtal 2023

Nytt tjänstemannaavtal om löner för cirkelledare och övriga ledare/lärare

Fremia är överens med Sveriges Lärare och Scen & Film om ett nytt tvåårigt löneavtal för tjänstemän som...

Avtal 2023

Nytt avtal för personlig assistans mellan Fremia och Kommunal

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter. De sammanlagda...

Avtal 2023

Nytt avtal för arbetare inom civilsamhället

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt kollektivavtal för arbetare inom civilsamhället. Avtalet är...

Avtal 2023

Nytt avtal för folkrörelseorganisationer

Fremia, Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden har enats om ett tvåårigt avtal för organisationer...

Avtal 2023

Nytt avtal för Kommunal inom Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt tvåårigt avtal för anställda inom avtalsområde HVO som berör...

Avtal 2023

Nytt avtal för ridhusföretag tecknat

Ett nytt tvåårigt kollektivavtal har tecknats mellan Fremia och Kommunal för ridinstruktörer/ridlärare,...

Avtal 2023

Nytt kollektivavtal för Samhall med fokus på arbetsmiljö

Fremia och åtta LO-förbund har tecknat ett nytt kollektivavtal för cirka 23 000 anställda inom Samhall....

Avtal 2023

Nytt avtal tecknat för tjänstemän inom skola, förskola och fritidshem

Fremia har kommit överens med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Vision om nya kollektivavtal för...

Avtal 2023

Krav har växlats för Cirkelledaravtalet

Den 8 september inleddes förhandlingarna om kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare när Fremia...

Avtal 2023

Nytt juristavtal tecknat

Fremia och Akademikerförbunden har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för juridisk verksamhet. Avtalet...

Avtal 2023

Yrkanden växlade för folkrörelser

Förhandlingarna om folkrörelseorganisationernas kollektivavtal har inletts. I slutet av augusti växlade...

Avtal 2023

Nu förhandlas Fremias avtal för Personlig assistans

Förhandling pågår med Kommunal om Fremias kollektivavtal inom personlig assistans. Det nuvarande avtalet...

Avtal 2023

Cirkelledaravtalet ses över

Snart påbörjas förhandlingarna avtalet för cirkelledare och övriga ledare/lärare. Inför det genomgår avtalet...

Avtal 2023

Avtalsförhandlingar pågår inom skola, förskola och fritidshem

Förhandlingarna om kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem pågår, samtidigt som datumet för...

Avtal 2023

Invänta ditt nya kollektivavtal innan du sätter löner

Förhandling pågår inom många avtal. Vänta in ditt nya avtal innan medarbetarnas löner sätts.

Avtal 2023

Nytt avtal för Enskilda högskolor

Ett nytt kollektivavtal har förhandlats fram med Sveriges Lärare för Enskilda högskolor. Avtalet är tvåårigt...

Avtal 2023

Nytt avtal för tjänstemän inom Hälsa, vård och övrig omsorg

Förhandlingarna om tjänstemannaavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg är klara. Parterna har enats om ett...

Avtal 2023

Nytt avtal klart för Bilvårdsanläggningar

Fremia och Transportarbetarförbundet har enats om ett nytt tvåårigt kollektivavtal för arbetare inom...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden för arbetare inom civilsamhället

Fremia och Kommunal växlade sina yrkanden för kollektivavtalet Arbetare inom civilsamhället den 20 juni....

Avtal 2023

Yrkanden har växlats för skola, förskola och fritidshem

Fremia och Kommunal växlade yrkanden den 20 juni för kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem....

Avtal 2023

Yrkanden växlade för arbetsintegrerande sociala företag

Den 20 juni växlade Fremia och Kommunal yrkanden för kollektivavtalet för arbetsintegrerande sociala företag....

Avtal 2023

Yrkanden har växlats för Personlig assistans

Den 20 juni inleddes årets avtalsförhandlingar inom personlig assistans när Kommunal och Fremia träffades och...

Avtal 2023

Krav har växlats för Hushållsnära tjänster

Avtalsförhandlingarna för Hushållsnära tjänster har inletts. Nuvarande avtal löper ut den 30 september och...

Avtal 2023

Yrkanden har växlats för Hälsa, vård och övrig omsorg

Fremia och Kommunal växlade yrkanden den 20 juni för kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg, HVO....

Avtal 2023

Nytt avtal tecknat för Folkhögskolor och utbildningsföretag

Fremia har tecknat ett nytt tvåårigt kollektivavtal med Sveriges Lärare. Avtalet omfattar anställda på...

Avtal 2023

Avtal klart för tjänstemän inom KTF

Fremia och Ledarna är överens om förändringar av villkoren i avtalet som omfattar anställda tjänstemän inom...

Avtal 2023

Tjänstemannaavtalet mellan Fremia och Handelsanställdas förbund är klart

Fremia och Handels har tecknat ett nytt tvåårigt avtal för tjänstemän inom Handels område. Avtalet omfattar...

Avtal 2023

Krav växlade med LO-förbunden för Samhalls arbetaravtal

Fremia har växlat avtalskrav med de åtta LO-förbunden som är arbetstagarparter på avtalet för Samhall,...

Avtal 2023

Avtalsförhandlingarna fortsätter för tjänstemännen inom HVO

Fremia och Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet fortsätter förhandlingarna om HVO-avtalet.

Avtal 2023

Nytt tvåårigt avtal för tjänstemän inom hotell- och restaurang

Unionen och Visita har tecknat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Avtalet omfattar...

Avtal 2023

Avtal klart för industri- och tjänsteföretag - byter namn till Tjänstemän inom näringslivet

Avtalet Tjänsteföretag upphör, från den 1 april 2023 omfattas alla av avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Avtal 2023

Avtal klart: Tjänstemän inom civilsamhället

Civilsamhällets största avtal är tecknat mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden.

Avtal 2023

Nytt F-avtal klart

Fastigo och Fastighetsanställdas förbund har träffat ett nytt avtal för perioden 1 april 2023 - 31 mars 2025....

Avtal 2023

Yrkanden växlade för Enskilda högskolor

Fremia och Sverige lärare har inlett överläggningar och växlat yrkanden för kollektivavtalet Enskilda...

Avtal 2023

Nytt avtal klart för Folkets Hus och Parker

Fremia överens med Fastighets och HRF om tvåårigt avtal som följer märkets värde.

Avtal 2023

SKR och Kommunal överens om dygnsvila

Överenskommelse om dygnsvila för bland annat personliga assistenter samt vård och omsorg.

Avtal 2023

Om skärpta regler för dygnsvila

1 oktober gäller nya regler för dygnsvila inom kommunal sektor. Fremias medlemmar omfattas inte i nuläget.

Avtal 2023

Nytt tvåårigt Teknikavtal tecknat

Teknikarbetsgivarna och IF Metall har tecknat ett nytt kollektivavtal. Fremia har hängavtal på Teknikavtalet,...

Avtal 2023

Nytt tvåårigt avtal för arbetare inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har träffat ett nytt kollektivavtal. Vissa av Fremias...

Avtal 2023

Avtal klart för Lager och logistik

Fremia och Handels har tecknat ett nytt tvåårigt avtal som innehåller löner och allmänna villkor för...

Avtal 2023

Butiks- och stormarknadsavtalen klara

Fremia och Handels har tecknat nya tvååriga kollektivavtal som omfattar personal inom butiker och...

Avtal 2023

Nytt tvåårigt träindustriavtal

Trä- och Möbelföretagen och GS-Facket har träffat ett nytt kollektivavtal. Fremia har hängavtal på...

Avtal 2023

Nytt kollektivavtal för skogsbruk tecknat

Gröna arbetsgivare och GS-facket har träffat ett nytt kollektivavtal med löner och allmänna villkor för...

Avtal 2023

Överläggningar inom avtalet Enskild högskola

Inom kollektivavtalet Enskild högskola har Fremia inlett överläggningar med Akademikerförbunden och Vision...

Avtal 2023

Nytt tvåårigt avtal för hotell- och restauranganställda

Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, har tecknat ett nytt avtal om löner och allmänna...

Avtal 2023

Märket tufft för många av Fremias medlemmar

– Det kommer att bli tungt för många, särskilt i branscher med redan små marginaler, säger bitr....

Avtal 2023

Yrkanden växlade för tjänstemän inom industri- och tjänsteföretag

Den 3 april växlade Fremia avtalsyrkanden med de fackliga parterna inom kollektivavtalen Industriföretag och...

Avtal 2023

Märket för avtalsrörelsen klart

31 mars sattes det så kallade märket av industrins parter. Märket är normerande för resten av arbetsmarknaden...

Avtal 2023

Fremia har växlat yrkanden för Folkets hus och parker

Den 17 mars växlade Fremia sina yrkanden med med Fastighets och HRF för kollektivavtalet Folkets Hus och...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden inom folkhögskolor och utbildningsföretag

Den 29 mars växlade Fremia sina yrkanden med Sveriges lärare för kollektivavtalet Folkhögskolor och...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden för Tjänstemän inom civilsamhället

Den 21 mars växlade Fremia sina yrkanden med Unionen och Akademikerförbunden på kollektivavtalsområdet...

Avtal 2023

Fremia växlar yrkanden inom Samhalls tjänstemannaavtal

Den 16 mars växlade Fremia sina yrkanden med Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna inom Samhalls två...

Avtal 2023

Yrkanden växlade för tjänstemän inom handeln

Den 15 mars växlade Fremia och Handels sina avtalsyrkanden för kollektivavtalet Tjänstemän inom handeln....

Avtal 2023

Så används lönestatistiken i Fremias förhandlingar

Medlemmarnas bidrag till underlaget är en nyckelfaktor.

Avtal 2023

Fremia och Handels växlar yrkanden för den kooperativa handeln

Den 13 mars växlade Fremia och Handels yrkanden inför de kommande förhandlingarna i avtalsrörelsen 2023....

Avtal 2023

Fremiapodden: Avtalsrörelse i ett tufft läge

I premiäravsnittet av Fremiapodden djupar vi i vad Fremia driver i avtalsrörelsen 2023 – som ser ut att blir...

Avtal 2023

Avtalsinriktning Fremia 2023

Fremias styrelse har slagit fast den övergripande inriktningen och yrkanden inför avtalsrörelsen 2023....

Avtal 2023

Då förhandlas Fremias olika avtal

Jasmina Helander och Love Lind, biträdande förhandlingschefer, redogör för tågordningen i avtalsrörelsen.

Avtal 2023

Avtalsrörelsen är i gång – svårare än någonsin

Avtalsupptakt med insikter och utblick kickar igång Fremias avtalsrörelse.

Relaterat innehåll