Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer om vilka kakor och varför här.

Avtalsrörelsen 2023

Under 2023 förhandlar arbetsgivare och fackförbund om kollektivavtalen som reglerar villkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Fremias avtalsrörelse löper under hela året, med olika branscher vid olika tidpunkter. Här kan du lära dig mer om hur avtalsrörelsen går till och hålla dig uppdaterad om det aktuella läget i förhandlingarna när de har startat.

Så funkar en avtalsrörelse

Ett kollektivavtal gäller alltid för en avgränsad period, ibland under ett år och ibland omfattar avtalet flera år. När avtalet är på väg att löpa ut ska det förhandlas om. Under en avtalsrörelse pågår flera parallella förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund om nya kollektivavtal.

Kort historik

Avtalsrörelsens faser

Industrins parter går först – och sätter märket

Industriavtalet, som tecknas mellan fack och arbetsgivare inom industrisektorn, brukar gå först ut i förhandlingarna under en avtalsrörelse. Det är inom dessa förhandlingar som det så kallade ”märket” sätts. Märket anger utrymmet för löneökningar i Sverige, utan att den internationella konkurrenskraften äventyras.

När industrins parter har satt märket följer andra kollektivatal, däribland Fremias områden, efter och förhandlar villkor och löner utifrån märkets nivå. Industrin går först eftersom den agerar på en konkurrensutsatt marknad. Märket innefattar de totala kostnadsökningarna, så väl lön som andra kostnader, räknat i procent över en viss tidsperiod.

Så jobbar våra förhandlare

Fremias förhandlare företräder arbetsgivarna vid förhandlingsbordet. Som stöd i arbetet har förhandlaren en verksamhetskommitté, som består av representanter från arbetsgivare inom avtalsområdet. Verksamhetskommittén bidrar i framtagandet av yrkanden och säkerställer att de är anpassade till det aktuella avtalsområdet.

Under alla avtalsrörelsens faser har verksamhetskommittéerna en viktig roll att mejsla ut Fremias hållning, analysera motbud och värdera lösningsförslag från motpart eller medlare. När processen närmar sig ett nytt avtal har verksamhetskommittén och den ansvariga förhandlaren nära kontakt.

Min syn är att parterna går in i avtalsrörelsen med ett gemensamt mål: att värna den svenska modellen, säkerställa schyssta villkor för anställda och bibehålla arbetsfred på arbetsmarknaden.

Nadia Larsson, förhandlare

Fremias tidslinje

Fremias avtalsrörelse pågår under hela året, med branschvisa förhandlingar vid olika tidpunkter. Oberoende av när i tiden ett avtal förhandlas följer arbetet samma struktur.  

Aktuellt om avtalsrörelsen

Avtal 2023

Yrkanden växlade för tjänstemän inom handeln

Den 15 mars växlade Fremia och Handels sina avtalsyrkanden för kollektivavtalet Tjänstemän inom handeln....

Avtal 2023

Så används lönestatistiken i Fremias förhandlingar

Medlemmarnas bidrag till underlaget är en nyckelfaktor.

Avtal 2023

Fremia och Handels växlar yrkanden för den kooperativa handeln

Den 13 mars växlade Fremia och Handels yrkanden inför de kommande förhandlingarna i avtalsrörelsen 2023....

Avtal 2023

Fremiapodden: Avtalsrörelse i ett tufft läge

I premiäravsnittet av Fremiapodden djupar vi i vad Fremia driver i avtalsrörelsen 2023 – som ser ut att blir...

Avtal 2023

Verksamhetskommitténs roll under avtalsrörelsen

Här utövar arbetsgivarna sitt inflytande över avtalsutvecklingen och de branschspecifika villkoren.

Avtal 2023

Avtalsinriktning Fremia 2023

Fremias styrelse har slagit fast den övergripande inriktningen och yrkanden inför avtalsrörelsen 2023....

Avtal 2023

Då förhandlas Fremias olika avtal

Jasmina Helander och Love Lind, biträdande förhandlingschefer, redogör för tågordningen i avtalsrörelsen.

Avtal 2023

Avtalsrörelsen är i gång – svårare än någonsin

Avtalsupptakt med insikter och utblick kickar igång Fremias avtalsrörelse.

Relaterat innehåll