Yrkanden växlade för tjänstemän inom industri- och tjänsteföretag

Inför avtalsrörelsen 2023.

Den 3 april växlade Fremia avtalsyrkanden med de fackliga parterna inom kollektivavtalen Industriföretag och Tjänsteföretag.

Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna är fackliga parter inom kollektivavtalen Industriföretag och Tjänsteföretag. Avtalen omfattar tjänstemän. 

– De yrkanden vi nu har växlat inom de båda kollektivavtalen är likalydande, säger My Salama Meiton, avtalsansvarig förhandlare för Tjänsteföretag.    

– Fremia vill se en modernisering av avtalen och att de öppnas upp för utökade möjligheter till att enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och den anställde träffas, tillägger Nadia Larsson, avtalsansvarig förhandlare för Industriföretag. 

Fremias yrkanden i korthet

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.

  • Att målstyrd arbetstid införs.
  • Att kollektivavtalen ses över och moderniseras.
  • Att kollektivavtalen utvecklas till att främja ansvarstagande i verksamheten samtidigt som de underlättar kompetensförsörjning.

 

Nadia Larsson

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer, näringsliv samt utbildningsansvarig.
Telefonnummer
08-702 54 77
E-postadress

My Salama Meiton

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 56
E-postadress
Uppdaterad
den 19 april, 2023