Nytt kollektivavtal för Samhall med fokus på arbetsmiljö

Fremia och åtta LO-förbund har tecknat ett nytt kollektivavtal för cirka 23 000 anställda inom Samhall. Avtalet innehåller löneökningar i nivå med normen inom industrin och tar ut riktningen för ett fördjupat samarbete kring medarbetarnas arbetsmiljö.


På bilden, från vänster: Tina Nordling, LO, Daniel Berg, Samhall, Veronica Johansson, Fremia, Jesper Neuhaus, Fremia, Daniel Weglin, Handels, Joakim Hellmouth, Seko, Nicklas Nilsson, Fastighets, Magnus Jonsson, Kommunal, Magnus Larsson, Transport, Susanne Östh, IF Metall.

Avtalet för Samhall tecknas mellan Fremia och LO-förbunden Kommunal, IF Metall, Fastighets, Handels, GS, Seko, Transport samt HRF och löper över två år. Lönerna höjs med 1 020 kronor första året och 931 kronor år två. Därtill höjs tillägget för branschvana.

– Märket som satts av industrins parter innehåller, förutom en procentsats, även en låglönesatsning. Den får genomslag på Samhalls avtal, såväl som inom andra avtalsområden där lönerna inte är i nivå med exportindustrin, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef hos Fremia.

Samhall satsar i dag stort för att förbättra verksamhetens arbetsmiljö och hållbarhet. Mycket av förhandlingarna har handlat om hur kollektivavtalet kan användas för att understödja den satsningen.

– Fremia brukar inte förorda att man för in regler kring arbetsmiljö i kollektivavtal eftersom det regleras bäst i lag. Men på Samhall finns fackliga företrädare och chefer som har ett starkt engagemang för arbetsmiljön, och vi tror att vi i avtalet har hittat vägar för att kanalisera det engagemanget till något som är bra för bägge parter, säger Jesper Neuhaus.