Yrkanden växlade för folkrörelser

Inför avtalsförhandlingarna

Förhandlingarna om folkrörelseorganisationernas kollektivavtal mellan Fremia och Handels respektive Fremia och Akademikerförbunden har inletts. I slutet av augusti växlade parterna sina yrkanden. Här är Fremias ambitioner inför förhandlingarna.

Kollektivavtalen Folkrörelseorganisationer Fremia-Handels och Folkrörelseorganisationer Fremia-Akademikerförbunden är under omförhandling.

Avtalen omfattar anställda i företag och organisationer inom folkrörelsen som är medlemmar i Fremia. De nuvarande avtalen gäller till och med den 30 september 2023.

I år har vi växlat yrkanden med både Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden.

Carina Ekblad Wendel, rådgivare och avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

– Vi har stora förhoppningar om att förhandlingarna är klara innan det nuvarande avtalet löper ut. Till skillnad mot tidigare har även Akademikerförbunden lämnat yrkanden inför årets förhandlingar och kommer att förhandla om såväl kollektivavtalets allmänna villkor som löneavtal. En viktig och avgörande målbild är att villkorsändringarna ska vara synkade med båda avtalsparterna. Den fackliga tillhörigheten bör inte påverka medarbetare som arbetar på samma arbetsplats på olika sätt, säger Carina Ekblad Wendel, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Fremias yrkanden i korthet

Fremia växlade yrkanden med Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden den 23 och 24 augusti. Här är de i korthet.

  • Komplettera avtalets tidsbegränsade anställningsformer med en fri visstidsanställning som möjliggör längre tidsbegränsad anställning samt begränsar stapling.
  • Komplettera med en beräkningsformel även för dag 8 och framåt gällande tillfällig föräldrapenning.
  • I Handels löneavtal: ändra från när förhandling gällande fördelning av lönepott ska vara genomförd till ett sista datum då begäran om förhandling ska ha skett.
  • Se över bilagorna i avtalet och därutöver vissa redaktionella ändringar.

Fremias övergripande avtalsinriktning är att trygga förutsättningarna för demokratiskt styrda verksamheter i Sverige. Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.