Så används lönestatistiken i Fremias förhandlingar

Medlemmarnas bidrag till underlaget är en nyckelfaktor

Fremias lönestatistik utgör en unik möjlighet att se det aktuella löneläget inom Fremias olika branscher. Utöver att statistiken är en uppskattad medlemsförmån fyller den en viktig funktion i avtalsförhandlingarna.

Under avtalsrörelsen förhandlas villkoren i Fremias kollektivavtal med de fackliga motparterna. I kollektivavtalen finns även löneavtal, med regler om lönesättning och när och hur den ska gå till. I förhandlingarna av löneavtalen med centralt fastställda krontal kommer parterna, Fremia och facken, överens om justeringarna i avtalen. Detsamma gäller de löneavtal som Fremia har utan centralt angiven nivå eller med angiven procentsats.

Avtal med centralt förhandlade lönenivåer

Innan diskussionerna om krontal kan börja måste parterna komma överens om vilken medellön som beräkningarna ska utgå från inom varje avtal. I de här diskussionerna är Fremias lönestatistik ett ovärderligt underlag. Utan den skulle Fremias förhandlare behöva förlita sig på motpartens siffror, som bygger på andra uppgifter. Nu jämförs och analyseras båda parternas underlag innan en generell medellön fastslås. I underlaget ingår även analyser av löneutveckling och löneglidning i samtliga löneavtal som Fremia har tecknat.

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef inom välfärdsområdet, berättar mer om varför uppgifterna som medlemmarna bidrar med till statistiken spelar en avgörande roll för resultatet av förhandlingarna.

– Med uppgifter om lönerna på befattningsnivå inom respektive avtalsområde kan vi förhandla fram lönenivåer utifrån medlemmarnas förutsättningar. Utan ett heltäckande underlag behöver vi i stället förlita oss på vår motparts lönestatistik, med uppgifter som inte motsvarar hela bilden. Då finns det risk att förhandlingarna utgår från högre värden än de reella. Om facken så småningom har invändningar om löneutvecklingen inom respektive avtalsområde kan lönestatistiken också användas som referens i de diskussionerna.

Porträtt av mörkhårig kvinna i kavaj som ler och tittar in i kameran, i stadsmiljö

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef inom välfärdsområdet på Fremia

Sifferlösa avtal

Har du ett löneavtal utan centralt angiven nivå, utan vare sig procentsatser eller krontal angivet? Då ska du som arbetsgivare bedöma den lokala lönebilden och om den är marknadsmässig. Använd lönestatistiken för att jämföra med andra verksamheter och se hur det ligger till. Du kan även alltid ta kontakt med din personliga rådgivare för rådgivning.

Om Fremias lönestatistik

Statistiken är en sammanställning av löner för anställda i företag och organisationer som är medlemmar i Fremia. Statistiken bygger på uppgifter som medlemmarna själva rapporterar in.

Uppdaterad
för 6 månader sen

Relaterat innehåll