Yrkanden växlade för arbetsintegrerande sociala företag

Inför avtalsförhandlingarna

Den 20 juni växlade Fremia och Kommunal yrkanden för kollektivavtalet för arbetsintegrerande sociala företag. I höst inleds förhandlingarna.

Avtalet omfattar anställda arbetare på arbetsintegrerande sociala företag som är anslutna till Fremia. 

Avtalsförhandlingarna inleds i mitten av augusti och Fremia företräds i förhandlingarna av Hans-Erik Stierna och Per Gradén. Det nuvarande avtalet gäller till och med 30 september 2023.

– En av ambitionerna i årets avtalsförhandlingar är att ytterligare förstärka kollektivavtalets ställning för våra arbetsintegrerande sociala företag, säger Hans-Erik Stierna, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.