Krav har växlats för Cirkelledaravtalet

Avtalsrörelsen

Den 8 september inleddes förhandlingarna om kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare när Fremia växlade avtalskrav med Sveriges Lärare och Scen & Film. Det tidigare avtalet har redan löpt ut, men inga nya löner ska sättas innan det nya löneavtalet är klart. Här är Fremias yrkanden i korthet.

Det nuvarande kollektivavtalet Cirkelledare och övriga ledare/lärare löpte ut den 31 augusti. Fremias förhandlare genomför för närvarande en översyn av avtalet och diskussionerna om det har pågått under en längre tid mellan parterna. Nu har förhandlingarna inletts men än går det inte att säga när det nya avtalet är klart.

– Arbetet med att se över avtalet fortskrider parallellt med förhandlingarna om nya allmänna villkor och löner. Vissa frågor behöver helt enkelt hanteras innan översynen av avtalet är klar. Det gäller bland annat karensavdragsreglerna för objekts- och timanställda samt att teckna ett nytt löneavtal, säger Karin Malmström, ansvarig förhandlare och rådgivare på Fremia.

För dig som är arbetsgivare är det viktigt att inte sätta medarbetarnas nya löner innan parterna har kommit överens om ett nytt löneavtal. Vi meddelar dig via nyhetsbrev och här på fremia.se så snart det är klart.

Fremias yrkanden i korthet

  •  Nytt löneavtal med centralt angivna löneökningar uttryckt i procent.
  • Justerade karensavdragsregler.
  • Möjlighet till fler enskilda överenskommelser i avtalet.

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.