Fremia växlar yrkanden inom folkhögskolor och utbildningsföretag

Inför avtalsrörelsen 2023.

Den 29 mars växlade Fremia sina yrkanden med Sveriges lärare för kollektivavtalet Folkhögskolor och utbildningsföretag.

- En ambition för oss i årets avtalsförhandlingar att tydliggöra löneformer för timanställda, säger Karin Malmström, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

I slutet av mars inleds förhandlingarna. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 30 april.

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.