Fremia växlar yrkanden inom Samhalls tjänstemannaavtal

Inför avtalsrörelsen 2023.

Den 16 mars växlade Fremia sina yrkanden med Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna inom Samhalls två tjänstemannaavtal.

 –  För oss är det viktigt att öka förståelsen hos motparterna för Samhalls unika uppdrag, verksamhet och förutsättningar. Det är Sveriges största företag med ändamålet att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt individer som Arbetsförmedlingen anvisar. Visionen är en arbetsmarknad där varje enskild individ ses som en tillgång, men det förutsätter också kollektivavtal som kan användas som ett redskap i vardagen, säger Veronica Johansson, avtalsansvarig förhandlare på Fremia, och fortsätter:

- Vi eftersträvar därför att skapa hållbarhet och förutsägbarhet när det kommer till anställningsvillkoren. Det blir enklare och tydligare för både arbetsgivaren och de anställda.

I slutet av mars inleds förhandlingarna. De nuvarande kollektivavtalen löper ut den 31 mars.

Fremias yrkanden i korthet

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna. 

Våra yrkanden i korthet inom Samhalls tjänstemän

  • Kollektivavtalen ska göras dispositiva i större utsträckning till förmån för lokala och/eller individuella avvikelser.
  • Krav på samråd med arbetsgivaren vid bisyssla.
  • Övertidsersättning ska som huvudregel utgå i pengar i stället för kompensationsledighet.
  • Ett tak för sparande av semesterdagar ska införas.
  • Utökad begränsningsperiod vad gäller ordinarie arbetstid till 12 månader.
  • Slopande av förlängd uppsägningstid i vissa fall.
  • Ordning och reda i kollektivavtalen.