Verksamhetskommittéernas roll under avtalsrörelsen

Under en avtalsrörelse spelar verksamhetskommittéerna en central roll. Genom dem kan arbetsgivarna utöva sitt inflytande över avtalsutvecklingen och de branschspecifika villkoren.

Verksamhetskommittéerna sätts samman av representanter för arbetsgivarna inom Fremias olika avtalsområden och fastställs av Fremias styrelse. Representanterna jobbar till vardags i sina respektive verksamheter och har förankring inom den bransch som omfattas av kollektivavtalet.

Verksamhetskommittéens arbete sker under avtalsrörelsens alla faser, i nära dialog med den avtalsansvariga förhandlaren som företräder arbetsgivarna vid förhandlingsbordet.

Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta fram branschvisa avtalsyrkanden och värdera motpartens eller medlarens bud i förhandlingarna. På så vis stöttar de branschvisa verksamhetskommittéerna Fremias förhandlare i arbetet mot nya kollektivavtal.

Verksamhetskommittéer 2023

Relaterat innehåll