Avtalsinriktning Fremia 2023

Avtal för demokratiskt styrda verksamheter

Fremias styrelse har slagit fast den övergripande inriktningen och yrkanden inför avtalsrörelsen 2023. Ingången i avtalsrörelsen, som pågår i ett svårare ekonomiskt läge än någonsin, är att trygga förutsättningarna för demokratiskt styrda verksamheter i Sverige.

Fremias övergripande yrkanden inför avtalsröreslen 2023 i korthet:

  • Avtalen ska omfatta en kortare period i linje med arbetsmarknaden i övrigt och avtalen ska ha en begränsad och i förväg fastställd löptid.
  • Anställningsvillkoren behöver kunna anpassas utifrån de förhållanden som råder på arbetsplatsen, genom lokala överenskommelser eller lokala kollektivavtal.
  • Löneavtal behöver ge företag och organisationer förutsättningar för att utveckla en verksamhetsnära lönebildning och en individuell och differentierad lönesättning.
  • Arbetsmiljöarbetet ska inte regleras i villkorsavtal. Centrala parter ska i kommittéer eller andra organ arbeta fram stöd och verktyg som kan appliceras i det lokala arbetsmiljöarbetet.
  • Anställningsformerna ska utformas för att ge en så hög grad av trygghet i anställningen som verksamhetens förutsättningar tillåter.
  • Samverkan ska förena inflytande med snabba och verksamhetsnära beslutsvägar för att säkerställa att medbestämmandet kommer till faktisk och daglig nytta.
  • Arbetstiden ska förläggas ansvarsfullt med en målsättning att tjänstgöringsgraden ska ge individen så bra ekonomiska möjligheter som möjligt.

Relaterad information

Uppdaterad
den 27 februari, 2023