Yrkanden har växlats för Hälsa, vård och övrig omsorg

Inför förhandlingarna

Fremia och Kommunal växlade yrkanden den 20 juni för kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg, HVO. Avtalsförhandlingarna inleds i höst.

Avtalet gäller för arbetstagare som är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia inom verksamhetsområdet hälsa, vård och omsorg. Avtalet omfattar även administrativ kanslipersonal inom avtalsområden som personlig assistans och arbetsintegrerade sociala företag.

Det nuvarande avtalet löper till och med den 30 september 2023. Förhandlingarna inleds i mitten av augusti.

– Förutom förändringar i de allmänna villkoren så yrkar Kommunal på höjningar av lönerna 2023 med 4,4 procent eller lägst 1 192 kronor. Kommunal yrkar även att lägstalönerna ska höjas med 1 371 kronor berättar Per Gradén, avtalsansvarig förhandlare på Fremia. Han fortsätter:

– Vi vill redan nu förbereda våra medlemmar på att oavsett om Kommunal enbart får igenom sina krav till viss del så kommer löneökningarna att bli högre än tidigare år.

Vid förhandlingarna företräds Fremia av Per Gradén och Hans-Erik Stierna, som också är rådgivare och förhandlare på Fremia.

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.