Yrkanden har växlats för skola, förskola och fritidshem

Inför avtalsförhandlingarna

Fremia och Kommunal växlade yrkanden den 20 juni för kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem. Avtalsförhandlingarna inleds i höst.

Avtalet gäller för arbetstagare anställda hos arbetsgivare anslutna till Fremia som bedriver förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor. Det nuvarande avtalet löper till och med den 31 oktober 2023 och förhandlingarna inleds i mitten av augusti.

– Förutom förändringar i de allmänna villkoren så yrkar Kommunal på höjningar av lönerna 2023 med 4,4 procent eller lägst 1 192 kronor. Kommunal yrkar även att lägstalönerna ska höjas med 1 371 kronor. Vi vill redan nu förbereda våra medlemmar på att oavsett om Kommunal enbart får igenom sina krav till viss del så kommer löneökningarna att bli högre än tidigare år, säger Gunnar Järsjö, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.