Krav har växlats för Hushållsnära tjänster

Inför förhandlingarna

Avtalsförhandlingarna för Hushållsnära tjänster har inletts. Nuvarande avtal löper ut den 30 september och förhandlingarna av det nya kommer att påbörjas i mitten av augusti.

Fremia och Kommunal träffades den 20 juni för att växla yrkanden och planera inför höstens förhandlingar om kollektivavtalet Hushållsnära tjänster. Avtalet gäller för arbetstagare vid företag som sysslar med hushållsnära tjänster och som är anslutna till Fremia.

– Förutom förändringar i de allmänna villkoren och att avtalet enbart ska gälla för ett år framåt i tiden yrkar Kommunal på höjningar av lönerna 2023 med 4,4 procent eller lägst 1 192 kronor. Kommunal yrkar även att lägstalönerna ska höjas med 1 371 kronor, berättar Klara Sahleström, avtalsansvarig förhandlare på Fremia. Hon fortsätter:

– Oavsett om Kommunal enbart får igenom sina krav till viss del, så kommer löneökningarna att bli högre än tidigare år. Det vill vi redan nu förbereda våra medlemmar på.

Tillsammans med rådgivaren och förhandlaren Cecilia Westerlund företräder Klara Sahleström Fremia i avtalsförhandlingarna. Den övergripande ambitionen är att teckna kollektivavtal som skapar goda förutsättningar för medlemmar att bedriva värdefulla verksamheter och samtidigt vara attraktiva arbetsgivare.