Nytt tvåårigt avtal för arbetare inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet överens om nytt kollektivavtal

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har träffat ett nytt kollektivavtal. Vissa av Fremias medlemmar med verksamhet inom livsmedelsindustrin omfattas av det hängavtal som Fremia har på Livsmedelsavtalet.

Det nya avtalet är tvåårigt och gäller från och med 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Logga in för att ta del av förhandlingsprotokollet och detaljer kring löner och villkor.