Märket tufft för många av Fremias medlemmar

Inför avtalsförhandlingarna 2023

Löneutrymmet i det normerande märket är ovanligt högt jämfört med tidigare år. För många av Fremias medlemmar kommer kostnaden för personal att öka markant. Samtidigt har inte den statliga finansieringen av organisationerna hängt med, vilket gör att de ekonomiska förutsättningarna snävas åt ytterligare.

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef inom välfärdsområdet och Love Lind, biträdande förhandlingschef inom civilsamhällesorganisationer.

Det normerande märket sattes den 31 mars av industrins parter. Det är ett historiskt högt märke med ett totalvärde som motsvarar löneökningar på 7,4 procent på två år.

Jasmina Helander och Love Lind, biträdande förhandlingschefer, Fremia, är eniga

– Det här kommer att bli tungt för många att bära, särskilt i branscher med redan små marginaler.

Jasmina Helander är bekymrad över vad det innebär för Fremias medlemmar inom välfärden.

– Årets märke håller en historiskt hög nivå, vilket följer med oss när Fremias kollektivavtal ska förhandlas. Det kommer att medföra oerhört stora ekonomiska utmaningar för våra medlemmar inom välfärden, såväl inom personlig assistans, vård och omsorg, som förskola och skola. Den offentliga finansieringen täcker inte alls de kommande kostnadsökningarna för lönerna. Nivån för den offentliga finansieringen av välfärdstjänster måste ses över om våra medlemmar ska ha en chans att klara sig i det här tuffa läget.

Love Lind ser att den höga nivån även kommer att vara mycket utmanande för civilsamhällets organisationer.

– Flera medlemmar har redan fått skära ned på sin personal eftersom den statliga finansieringen har stramats åt. Vi kan tyvärr bara anta att fler kommer hamna i den situationen, eftersom den redan beviljade projektfinansieringen inte har utrymme för löneökningar på den här nivån. I ekonomiskt ansträngande tider har heller inte de privata hushållen möjlighet att skänka mer pengar och företag har inte råd att göra investeringar i civilsamhället.

Märket innebär att industrins parter har kommit överens om en lönenivå som enligt spelets regler ska vara normerande för hela arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att den svenska industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig på en internationell marknad. Jasmina Helander menar att den roll märket spelar kommer att vara betungande för Fremias medlemmar i årets avtalsrörelse.

– Historiskt sett så har det tjänat oss väl att följa märket. Vi har haft arbetsfred och höga reallöneökningar i Sverige. Men nu hamnar vi på en nivå som innebär att många av våra medlemmar riskerar att inte ha råd med sin personal längre. Några kommer inte kunna driva sina verksamheter vidare, det finns helt enkelt inga ekonomiska marginaler. När den offentliga finansieringen inte heller hänger med de ökade lönekostnaderna så måste vi titta vad som behövs för att våra medlemmars verksamheter ska kunna överleva. Det är dock tryggt att vi nu har bra omställningsavtal på plats, som skydd för anställda i ett för arbetsgivare svårt ekonomiskt läge.

Relaterat innehåll