Fremia växlar yrkanden på kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället

Inför avtalsrörelsen 2023.

Den 21 mars växlade Fremia sina yrkanden med Unionen och Akademikerförbunden på kollektivavtalsområdet Tjänstemän inom civilsamhället.

– Fremia samlar många medlemmar från olika branscher inom civilsamhället. Det som alla har gemensamt är att man bedriver värderingsstyrda verksamheter som inte har som syfte att skapa en ökande omsättning, utan främja ändamål som främst ska komma andra till del, säger Veronica Johansson, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Hon fortsätter:

– Vår ambition är framför allt att öka motparternas förståelse för civilsamhällets särart. Civilsamhället har haft tuffa utmaningar under de senaste åren, inte enbart på grund av pandemin och kriget i Ukraina, utan också på grund av politiska åtstramningar som har medfört sänkta anslag. Vi ser därför behov av ett kollektivavtal som i större utsträckning återspeglar de verksamheter som kollektivavtalet gäller för.

I slutet av mars inleds förhandlingarna. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 30 april.

Fremias yrkanden i korthet

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna. 

Våra yrkanden i korthet på Tjänstemän inom civilsamhället

  • Kollektivavtalet ska göras dispositivt i större utsträckning till förmån för lokala och/eller individuella avvikelser.
  • Begreppet tjänsteman ska ändras till tjänsteperson.
  • Utökning av begränsningsperioden vad gäller ordinarie arbetstid till 12 månader.
  • Regeln om extra kompensation vid anmodad tjänstgöring på annars arbetsfri dag ska utgå ur kollektivavtalet.
  • Lång tjänstledighet ska inte utgöras anställningstid vid turordning.
  • Slopande av förlängd uppsägningstid i vissa fall.