Nytt avtal klart för Tjänstemän inom civilsamhället

Fremia överens med Unionen och Akademikerförbunden om tvåårigt avtal som följer märkets värde.

Civilsamhällets största avtal är tecknat mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden. Det nya avtalet, som omfattar tjänstemän inom civilsamhället, är tvåårigt. Värdet av avtalsökningarna är 7,4 procent och följer märket.

Avtalet omfattar tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare som primärt verkar inom den ideella sektorn och som är medlemmar i Fremia. Totalvärdet av avtalsökningarna motsvarar det så kallade märket och är 7,4 procent på två år.

Det nya avtalet gäller från och med 1 maj 2023 fram till 30 april 2025.

– Vi är nöjda över att vi och våra motparter har lyckats få i hamn det ledande och största avtalet för civilsamhället. Det är ett balanserat och modernt avtal, som följer med i utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Veronica Johansson, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Porträtt av mörkhårig kvinna som ler och tittar in i kameran. Uppsatt hår i knut, knytblus.

  
Märket innehåller en särskild låglönesatsning som har antagits brett på arbetsmarknaden och som resulterar i en justering av nivåerna för lägstalöner som finns i avtalet. Utöver det innehåller avtalet en individgaranti för Unionens medlemmar. Den innebär en garanterad lönehöjning på 250 kr/månad för 2023 och 220 kr/månad för 2024.

– Vi har kunnat enas om en nivå på individgarantin som står i paritet med tidigare år, säger Veronica Johansson.

I en tid som präglas av kris, krig och en försämrad samhällsekonomi ställs civilsamhället inför enorma utmaningar. Trycket på Fremias medlemsorganisationer har ökat, samtidigt som finansieringen genom anslag och bidrag inte hänger med.

I förhandlingarna har Fremia ställt sig bakom märket. Som motvikt har ambitionen varit att i övrigt hålla nere sådant som innebär direkta kostnader för arbetsgivarna. Regleringar som ökar den administrativa bördan har också kunnat undvikas.

– Med det historiskt höga märket kommer situationen att bli väldigt tuff för många. Motparterna har varit lyhörda och visat förståelse för medlemmarnas förutsättningar som skiljer sig från andra sektorers. Därför blir det inga villkorsförändringar under den här avtalsperioden, i stället får våra medlemmar möjlighet att i första hand fokusera på sina verksamheter, säger Veronica Johansson.

Kort sammanfattning av överenskommelsen med Unionen

För heltidsanställd personal ger avtalet 3,9 % beräknat på lönerna per den 30 april 2023 och 3,1 % beräknat på lönerna per den 30 april 2024.

En löneökning garanteras varje anställd på minst 470 kr fördelat på två år:

 • 250 kr/månad från den 1 maj 2023
 • 220 kr/månad från den 1 maj 2024

Avtalet innebär en låglönesatsning med en höjning av lägsta lönerna i avtalet baserat på heltid under de två avtalsåren. 

Efter lönerevisionen den 1 maj 2023 ska lönen uppgå till:

 • Lägst 19 771 kr/månad om tjänstemannen har fyllt 20 år senast den 30 april 2023.
 • Lägst 22 989 kr/månad om tjänstemannen har fyllt 24 år senast den 30 april 2023.

Efter lönerevisionen den 1 maj 2024 ska lönen uppgå till:

 • Lägst 20 384 kr/månad om tjänstemannen har fyllt 20 år senast den 30 april 2024.
 • Lägst 23 702 kr/månad om tjänstemannen har fyllt 24 år senast den 30 april 2024.

För deltidspension ska ytterligare avsättningar göras om sammanlagt 0,4 % under avtalsperioden:

 • 0,2 % från den 1 april 2023
 • 0,2 % från den 1 april 2024

Ingen höjning sker för lägerersättning under 2023, den ligger kvar på samma nivå som 2022 med 607 kr/tjänstgöringsdygn med övernattning. Från den 1 maj 2024 höjs nivån till 626 kr/tjänstgöringsdygn med övernattning.

I avtalet har inga övriga villkorsändringar gjorts.

Kort sammanfattning av överenskommelsen med Akademikerförbunden

Löneavtalet med Akademikerförbunden är sifferlöst, men innehåller en stupstocksregel. Den innebär att om de centrala parterna inte kan enas i den centrala förhandlingen för lönerevisionen så blir nivån på de sammantagna löneökningarna under avtalsperioden 7 % fördelat på två år.

 • 3,9 % 2023
 • 3,1 % 2024

För deltidspension ska ytterligare avsättningar göras om sammanlagt 0,4 % under avtalsperioden:

 • 0,2 % från den 1 april 2023
 • 0,2 % från den 1 april 2024

Ingen höjning sker för lägerersättning under 2023, den ligger kvar på samma nivå som 2022 med 607 kr/tjänstgöringsdygn med övernattning. Från den 1 maj 2024 höjs nivån till 626 kr/tjänstgöringsdygn med övernattning.

I avtalet har inga övriga villkorsändringar gjorts.

 

Relaterad information

Här hittar du kollektivavtalet