Tjänstemän inom civilsamhället

Kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället är tecknat mellan Fremia och Unionen samt Akademikerförbunden. Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till den 30 april 2025.

Avtalet i korthet

Tjänstemän inom civilsamhället är Fremias största kollektivavtal. Avtalet gäller tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare som primärt verkar inom den ideella sektorn och som är medlemmar i Fremia.

Fackliga parter inom avtalet är Unionen och Akademikerförbunden. Dessa akademikerförbund omfattas av avtalet; Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges universitetslärare och forskare samt Sveriges Veterinärförbund.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll