Fremia och Handels växlar yrkanden för den kooperativa handeln

Förhandlingarna inleds i april.

Den 13 mars växlade Fremia och Handels yrkanden inför de kommande förhandlingarna i avtalsrörelsen 2023. Yrkandena rör avtalen för butik, stormarknad och lager, som omfattar Coops verksamheter och anställda.

– Vår ingång i förhandlingarna är att så långt som möjligt hitta en samsyn där vi kan erbjuda villkor som passar både våra medlemsföretag och deras medarbetare. Vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge, som arbetsgivare behöver vi kunna parera svängningarna i konjunkturen med anpassningar i verksamheten, säger Lena Tapper, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

I april inleds förhandlingarna. De nuvarande kollektivavtalen löper ut den 31 mars.

Fremias yrkanden

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna. 

Våra yrkanden i korthet

  • Att lägst antal arbetade timmar per månad för att tjäna in branschvana höjs väsentligt.
  • Sammanslagning av avtalen Butik och Stormarknad
  • Anställningsformerna i LAS ersätter i sin helhet de kollektivavtalsförhandlade anställningsformerna.
  • Att butiksavtalet tillförs en tidsbegränsad anställningsform för studerande 
  • Att permissionsreglerna ändras på så sätt att arbetstagare med minst sex månaders sammanhängande anställningstid har rätt till lön vid permissionsledighet
  • Införande av regler för nattarbete
  • Om de centrala parterna inte kunnat enas i förhandling rörande fördelning av lokalt löneutrymme ska arbetsgivarens uppfattning gälla