Avtalsförhandlingar pågår inom skola, förskola och fritidshem

Invänta det nya avtalet innan lönerna sätts

Förhandlingarna om kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem pågår, samtidigt som datumet för lönerevisionen närmar sig. Det är viktigt att du inväntar att det nya avtalet är klart innan medarbetarnas löner sätts.

Nu förhandlas kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem med Sveriges Lärare, Vision och Sveriges Skolledare. Parterna träffas i augusti för att komma överens om det nya avtalet och ambitionen är att avtalet ska vara klart före den 1 september.

För dig som omfattas av avtalet innebär det att du ska invänta att det nya avtalet innan du sätter medarbetarnas nya löner. Vi informerar dig via nyhetsbrev och här på fremia.se när ditt avtal är färdigförhandlat. Håll utkik!

Lönerevisionsdatum

I kollektivavtalet anges att lönerevisionen ska ske den 1 september. Det betyder att den nya lönen ska gälla från det datumet. Är den nya lönen inte satt innan dess betalas löneökningarna ut retroaktivt. Du har vanligen fram till den sista oktober på dig att genomföra alla samtal och meddela den nya lönen.

Även om du inte ska sätta de nya lönerna ännu kan du påbörja löneöversynsprocessen. Den består av flera steg innan den nya lönen bestäms.

Avtalet med Kommunal

Förhandlingarna med Kommunal om kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem inleds senare i höst. Det avtalet löper ut den sista oktober och i samband med det träffas parterna för att komma överens om ett nytt avtal. För Kommunals medlemmar har du vanligtvis fram till den sista november på dig att meddela den nya individuella lönen.

Relaterat innehåll