Överläggningar inom avtalet Enskild högskola

Inom kollektivavtalet Enskild högskola har Fremia inlett överläggningar med Akademikerförbunden och Vision för att utvärdera avtalet.

Kollektivavtalet Enskilda högskolor är ett så kallat tillsvidareavtal, det innebär att avtalet gäller tills dess att parterna avtalar om något annat. Den 4 april hade Fremia och de fackliga parterna Vision och SULF, för Akademikerförbundens räkning, en överläggning.

- Vid överläggningar, som sker varje år, utvärderar vi och fackförbunden avtalet tillsammans. En ambition för oss i årets överläggningar är att få samsyn kring avtalets konverteringsregler, säger Karin Malmström, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.