Avtal klart för industri- och tjänsteföretag - byter namn till Tjänstemän inom näringslivet

Avtalet Tjänsteföretag upphör, från den 1 april 2023 omfattas alla av avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Förhandlingarna inom tjänstemannaavtalen Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning och Tjänsteföretag är klara. Parterna är överens om att samla alla verksamheter inom ett och samma avtal, som byter namn till Tjänstemän inom näringslivet.

Fremia är överens med Unionen, Ledarna och Akademikerförbunden om att avtalet Tjänsteföretag upphör, i stället omfattas alla verksamheter från den 1 april 2023 av villkoren i avtalet Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning som byter namn till Tjänstemän inom näringslivet.

I de tidigare kollektivavtalen fördelades närliggande verksamheter på två olika avtal. Genom att nu samla tjänstemännen inom industri- och tjänsteföretag, kan parterna arbeta gemensamt och strukturerat med att utveckla avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

– Det är en välbehövlig modernisering att samla tjänstemännen inom dessa områden i samma avtal. Med ett större avtal ökar möjligheterna till utveckling och avtalet kan bättre anpassas till de rådande förutsättningarna inom området, säger Nadia Larsson, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Från vänster: Linn Skau, Akademikerförbunden, Crister Forslund, Ledarna, Helene Rydling, Akademikerförbunden, Jessica Bromander, Unionen, Molly Aulin, Unionen, My Salama Meiton, Fremia, Nadia Larsson, Fremia.

Namnbytet viktig markör

Namnbytet till Tjänstemän inom näringslivet är en viktig markör. Avtalets nya namn tydliggör att alla Fremias verksamheter i industrin och tjänstesektorn, och deras anställda tjänstemän, nu omfattas av samma villkor och avtal.

Förändringar i avtalet Tjänstemän inom Näringslivet

Från och med den 1 april 2023 upphör avtalet Tjänsteföretag att gälla. Alla verksamheter och tjänstemän inom industrin och tjänstesektorn omfattas nu av avtalet Tjänstemän inom näringslivet. Det innebär följande förändringar:

Förändringar för de som tidigare omfattats av avtalet Tjänsteföretag, ej uttömmande:

 • Ny modell för föräldralönetrappa.
 • Förändringar gällande kompensation kopplat till arbetstid.
 • Ny beräkningsperiod gällande ordinarie arbetstid.
 • Ny form av löneprocess gentemot Unionen.
 • Arbetsgivaren får Ledarna som ny motpart.

Nytt för alla inom avtalet Tjänstemän inom näringslivet:

 • Vid nyanställning kan arbetsgivaren direkt komma överens med tjänstemannen om provanställning.
 • Anställda har möjlighet att få föräldralön för kortare perioder av föräldraledighet.
 • Om en nyanställd har uppnått pensionsåldern vid anställningstillfället har denne inte rätt till sjuklön från 15:e sjukdagen.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att upprätta bland annat följande arbetsgrupper för att fortsätta utveckla Tjänstemän inom näringslivet:

 • Modernisering av kollektivavtalet.
 • Utveckling av befintligt kompetensutvecklingsavtal.
 • Partsgemensam handledning för vad som gäller vid föräldraledighet.
 • Partsgemensam handledning till arbetsgivare om distansarbete och flexibelt arbetsliv.
 • Partsgemensam handledning om förtroendemannalagen och de förtroendevaldas ställning på arbetsplatsen.

Deltidspension

För deltidspension ska ytterligare avsättningar göras på sammanlagt 0,4 % under avtalsperioden:

 • 0,2 % från 1 april 2023
 • 0,2 % från 1 april 2024

För arbetsgivare som tidigare haft kollektivavtalet Tjänsteföretag ska ytterligare avsättningar göras på sammanlagt 0,8 % under avtalsperioden

 • 0,6 % från 1 april 2023
 • 0,2 % från 1 april 2024

Kort sammanfattning av löneavtal med Unionen

Det här gäller om det inte träffas en lokal överenskommelse om annat för medlemmarna i Unionen.

För heltidsanställda tjänstemän ger avtalet 3,9 % från den 1 april 2023, som beräknas på lönerna per den 31 mars 2023, och 3,1 % från den 1 april 2024, beräknat på lönerna per den 31 mars 2024.

En löneökning garanteras varje heltidsanställd tjänsteman på minst

 • 700 kr/månad från den 1 april 2023
 • 525 kr/månad från den 1 april 2024

För arbetsgivare som tidigare haft kollektivavtalet Tjänsteföretag ökas i stället lönerna för de anställda tjänstemännen med minst 3,7 % från den 1 april 2023, som beräknas på lönerna per den 31 mars 2023, och 2,9 % från den 1 april 2024, beräknat på lönerna per den 31 mars 2024.

Avtalet innebär även en låglönesatsning där lägsta lönerna höjs båda åren under avtalsperioden. Efter lönehöjningen ska månadslönen för en heltidsanställd tjänsteman som har fyllt 18 år vara minst

 • 20 700 kronor i april 2023
 • 21 342 kronor i april 2024

För tjänstemän som varit anställda i hos arbetsgivaren i minst ett sammanhängande år ska månadslönen vara minst

 • 21 926 kronor 1 april 2023
 • 22 606 kronor 1 april 2024

Kort sammanfattning av löneavtalet med Akademikerförbunden

Efter avslutad löneöversyn ska summan av de fasta kontanta lönerna för Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med minst

 • 3,9 % 1 april 2023
 • 3,1 % 1 april 2024

För arbetsgivare som tidigare haft kollektivavtalet Tjänsteföretag ska summan av de fasta kontanta lönerna för Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med minst

 • 3,7 % 1 april 2023
 • 2,9 % 1 april 2024

Kort sammanfattning av löneavtalet med Ledarna

Avtalet mellan Fremia och Ledarna som tecknades den 1 november 2020 är ett tillsvidareavtal och parterna har inte gjort några ändringar i det avtalet.

 

Relaterad information

Här hittar du kollektivavtalet