Tjänstemän inom näringslivet (fd Industriavtal tjänstemän)

Kollektivavtalet Tjänstemän inom näringslivet (fd Industriavtal tjänstemän) är tecknat mellan Fremia och Unionen, Akademikerförbunden samt Ledarna. Avtalet är giltigt från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet är färdigförhandlat och byter namn till Tjänstemän inom näringslivet. Det nya avtalet uppdateras inom kort.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare inom Fremia som hör till tjänsteföretag, industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera. Begreppet tjänsteman innefattar i detta avtal arbetsledare. I avtalet finns en förteckning över vilka arbetsgivare som omfattas av det. 

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll