Industriavtal tjänstemän

Kollektivavtalet Industriavtal tjänstemän är tecknat mellan Fremia och Unionen, Akademikerförbunden samt Ledarna. Avtalet är giltigt från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare inom Fremia som hör till industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera. Begreppet tjänsteman innefattar i detta avtal arbetsledare. I avtalet finns en förteckning över vilka arbetsgivare som omfattas av det. 

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll