Tjänstemän inom näringslivet (fd Industriavtal tjänstemän)

Kollektivavtalet Tjänstemän inom näringslivet (fd Industriavtal tjänstemän) är tecknat mellan Fremia och Unionen, Akademikerförbunden samt Ledarna. Avtalet är giltigt från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller tjänstemän som är anställda hos arbetsgivare inom Fremia som hör till tjänsteföretag, industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera. Begreppet tjänsteman innefattar i detta avtal arbetsledare. I avtalet finns en förteckning över vilka arbetsgivare som omfattas av det. 

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll