Yrkanden har växlats för Personlig assistans

Inför avtalsförhandlingarna

Den 20 juni inleddes årets avtalsförhandlingar inom personlig assistans när Kommunal och Fremia träffades och växlade yrkanden. I augusti påbörjas själva förhandlingarna av det nya avtalet. Nuvarande avtal löper ut den 30 september.

Kollektivavtalet omfattar de personliga assistenter som är anställda hos arbetsgivare som bedriver personlig assistansverksamhet och är anslutna till Fremia. Avtalsansvariga förhandlare på Fremia är Klara Sahleström och Lars-Sture Johansson.

Inom den personliga assistansen finns flera frågor som följer med in i avtalsförhandlingarna:

Branschen möter stora utmaningar när assistansersättningen enbart räknas upp med 1,5 procent samtidigt som märket är satt till 7,4 procent på två år. Det innebär att den statliga finansieringen inte hänger med vilket drabbar både brukare, assistenter och assistansbolag.

– Fremia står för rimliga villkor inom branschen för personlig assistans. Villkoren ska vara rimliga för alla inblandade, både brukare, assistenter och assistansbolag. Vi vill fortsätta att utveckla vårt kollektivavtal tillsammans med Kommunal på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill skapa bättre förutsättningar att bedriva personlig assistans utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns, säger Klara Sahleström.

Fremia har två medlemsgrupper som omfattas av samma kollektivavtal, men som följer olika lagar som arbetsgivare. För assistansanordnare, bolag och kooperativ, gäller LAS och arbetstidslagen. Medlemmar som är egna arbetsgivare inom personlig assistans ska istället följa den så kallade Hushållslagen, Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.

– Det är en utmaning att samma avtal ska tillämpas av verksamheter som styrs av olika lagstiftning. En ambition är att under förhandlingarna med Kommunal kunna hitta en lösning som inte bara gör att avtalet blir enklare att följa för båda grupperna, utan att det också kan anpassas bättre till de olika förutsättningar som förekommer inom branschen, säger Klara Sahleström.

Fremias yrkanden

  • Att teckna ett nytt särskilt kollektivavtal för Fremias egna arbetsgivare, det vill säga de assistansanvändare som själva är arbetsgivare till sina assistenter och därmed lyder under Hushållslagen.
  • Att införa möjlighet till provperiod på sex månader i anslutning till vikariat och för viss tid så länge uppdraget varar.
  • Att införa möjlighet till timbaserad semester.
  • Att införa en centralt reglerad möjlighet till utökad jourtid.
  • Att säkerställa en integritetssäker hantering av brukarens personliga uppgifter vid tvisteförhandlingar och rättslig prövning.

 

Rådgivare inom personlig assistans

Klara Sahleström

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, förskola och skola, hushållsnära tjänster.
Telefonnummer
08-702 54 70
E-postadress

Lars-Sture Johansson

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans
Telefonnummer
08-702 54 05
E-postadress
Uppdaterad
för 9 månader sen