Fremia växlar yrkanden med Fastighets och HRF för Folkets hus och parker

Inför avtalsrörelsen 2023.

Den 17 mars växlade Fremia sina yrkanden för kollektivavtalet Folkets Hus och Parker med Hotell- och restaurangfacket och Fastighetsanställdas förbund.

Avtalet omfattar anställda hos medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker. Det löper ut den 31 mars och förhandlingarna av avtalet påbörjas i april.

– Vår ambition är att fortsatt ha ett avtal för Folkets hus och parker som speglar det Gröna riksavtalet, så som det också har sett ut historiskt. Vi värnar om möjligheten till flexibilitet, både när det gäller anställning och schemaläggning. Samtidigt framhåller vi att flexibiliteten bör hanteras ansvarsfullt, för att skapa en god arbetsmiljö och ett främjande arbetsklimat, som får både verksamheten och medarbetarna att växa, säger Terese Helin, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Fremias yrkanden i korthet

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.

  • Kollektivavtalet ska vara i nivå med det normerande industrimärket.
  • Grunden i Folkets Hus och Parkers avtal ska spegla Gröna riksavtalet mellan Hotell-och restaurangfacket och Visita.
  • Möjlighet att ersätta Ob-ersättning och övertidsersättning med ett fast tillägg på månadslönen.
  • Öka flexibiliteten genom att minska andelen arbetstid som måste schemaläggas och korta tiden för att varsla om den schemalagda arbetstiden.