Då förhandlas Fremias olika avtal

Om tågordningen i årets avtalsrörelse.

Fremias avtalsrörelse löper under hela 2023, med olika branscher vid olika tidpunkter. Jasmina Helander och Love Lind, biträdande förhandlingschefer, redogör för tågordningen i förhandlingarna.

Under 2023 förhandlas kollektivavtalen som reglerar villkoren på den svenska arbetsmarknaden om. Fremias förhandlingar om villkor och löner inom de olika avtalsområdena inleds när fack och arbetsgivare inom industrin har kommit överens om det så kallade märket.

Kooperativt näringsliv och ideell sektor förhandlar under våren

Först ut i Fremias förhandlingar är arbetsgivarna inom det kooperativa näringslivet och den ideella sektorn. Förhandlingarna väntas pågå under april och maj.

-  Med förra avtalsrörelsen i färskt minne som blev uppskjuten, och sedan till stora delar skedde digitalt på grund av covid, ser vi fram en mer normal avtalsrörelse gällande både förberedelser och tidsplaner. Samtidigt är det flera omvärldsfaktorer som gör denna avtalsrörelse extremt svårprognostiserad, säger Love Lind, biträdande förhandlingschef med ansvar för kooperation och ideell sektor.

Han fortsätter:

- Vi har redan inlett diskussioner om sammanslagning av avtal och utrangering av andra avtal som överlappar varandra. På så sätt får vi en starkare och tydligare avtalsflora för respektive bransch och avtalsområde.

Välfärdsområdet förhandlas löpande under året

Välfärdsområdet innefattar arbetsgivare inom exempelvis idéburen välfärd, hälsa, vård och övrig omsorg, kooperativa och idéburna skolor, förskolor och fritidshem, personlig assistans och arbetsintegrerade sociala företag.

- Årets avtalsrörelse blir utmanande av många anledningar men Fremia tar som arbetsgivarpart ansvar för att hitta konstruktiva och hållbara lösningar. Det handlar om att förhandla fram kollektivavtal med villkor som främjar tillväxt och tryggar kompetensförsörjning inom olika branscher. Samtidigt som vi har konkurrenskraftiga villkor för medarbetarna, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef med ansvar för välfärdsområdet.

Förhandlingarna inom välfärdsområdet inleds under våren 2023 då kollektivavtalen för tjänstemän inom hälsa, vård och omsorg ska omförhandlas samt folkhögskola och enskild högskola. Efter sommaren inleds förhandlingarna med lärarfacket för kooperativa och idéburna skolor, förskolor och fritidshem och de huvudsakliga förhandlingarna med Kommunal på samtliga områden. Höstens förhandlingar väntas vara klara i oktober. 

Relaterat innehåll