Avtalsförhandlingarna fortsätter för tjänstemännen inom HVO

Ingen lönerevision innan avtalet är klart.

Fremia och Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet fortsätter förhandlingarna om HVO-avtalet. För dig som omfattas av avtalet innebär det att du ska invänta att avtalet är klart innan du sätter medarbetarnas nya löner.

Fremia och tjänstemannafacken inom HVO förhandlar om villkor och löner i kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg. Parterna är överens om delar av innehållet i avtalet men diskuterar fortfarande kring ett par punkter.

– Frågor om implementering av förändrade dygnsviloregler och nivå på övriga kostnadsökningar är det som fortfarande är de utestående frågorna. Det innebär att vi ännu inte har ett nytt lönerevisionsdatum på plats. Du som är arbetsgivare ska därför vänta med att genomföra lönerevisionen. Fastställ inga nya löner innan det nya avtalet är klart, säger Per Gradén ansvarig förhandlare för HVO-avtalet hos Fremia.

Vi håller dig som är medlem och omfattas av HVO-avtalet uppdaterad när det sker något nytt i avtalsförhandlingarna.