Krav växlade med LO-förbunden för Samhalls arbetaravtal

Fremia har växlat avtalskrav med de åtta LO-förbunden som är arbetstagarparter på avtalet för Samhall, Sveriges största arbetsgivare. Avtalet omfattar 24 000 arbetare. Samhall har i uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer som Arbetsförmedlingen anvisar.

 Vi har samsyn med våra motparter om att Samhall har ett viktigt uppdrag. Alla behövs på svensk arbetsmarknad oavsett förutsättningar eller funktionsvariationer. Tillsammans med LO-förbunden ska vi se till att få ett bra avtal på plats som stödjer Samhalls uppdrag framåt, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef och avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

LO-förbunden inom avtalet är Fastighets, IF Metall, Handels, Hotell- och restaurangfacket, GS, Transport, Kommunal och Seko. Nuvarande avtal löper ut den 30 september 2023.

Fremias yrkanden i korthet

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna. 

Våra yrkanden i korthet inom Samhalls arbetaravtal

  • Anpassa kollektivavtalet till det uppdrag som Samhall får från regering och ägare, så att avtalet blir ett verktyg för verksamhetens huvuduppdrag.
  • Tydliggöra löneavtalet för mer transparens och koppla lönen till de arbetsuppgifter individen utför.
  • Tydliggöra grundläggande förväntningar på arbetstagare, exempelvis gällande bisyssla, samspel på arbetsplatsen och bruk av substanser som kan påverka arbetets utförande.