Äntligen fysiska Fremiadagar igen

Bransch personlig assistans samlades i Stockholm i mars 2023

Den 22–23 mars 2023 träffades Fremias medlemmar i bransch personlig assistans för två intensiva konferensdagar. Programmet blandade innehåll från externa gäster med den senaste kollektivavtalsinformationen från Fremias rådgivare. Det var påtagligt att många hade längtat efter att kunna träffas på riktigt igen – att nätverka med andra är en viktig del av Fremiadagarna.

– Senast vi träffades på det här sättet var i Göteborg i mars 2019. Sedan fick vi en pandemi och vi ställde om till digitala konferenser, något som har varit uppskattat och som vi kommer fortsätta med. Men det blir på ett annat sätt när man kan vara i samma rum, säger Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans.

NIls Öberg, generaldirektör Försäkringskassan
Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, inledde med att berätta om aktuella frågor inom den personliga assistansen. Han menade att myndighetens dialog med bland annat assistansbranschen inte har varit tillräckligt bra de senaste åren, men att man nu ser fram emot att förbättra den.

Återkrav på obefintlig grund

Jessica Gustavsson, advokat på CJ Advokatbyrå, berättade om anordnaransvar, återkrav och tillsyn. Jessica gick igenom vilka krav som myndigheter och domstolar ställer på assistansanordnare och enligt hennes mening är det alltför ofta krav som vilar på en tunn eller obefintlig rättslig grund.

– Det är frågor som – tyvärr – är högaktuella inom den personliga assistansen och som vi arbetar hårt för att komma till rätta med, säger Henrik Petrén.

Anki Bystedt och Anette Nilsson från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, redogjorde för myndighetens arbete med tillstånd och tillsyn. Huvudmannaskapsutredningens förslag och överväganden i frågan om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen presenterades av utredaren Lars Lööw själv. Utredningen är ute på remiss under våren, med Fremia som en av remissinstanserna.

Kampanj för höjd assistansersättning

Under dag två lotsades deltagarna genom det mest aktuella kring vårt kollektivavtal av Fremias förhandlare och rådgivare Carina Ekblad och Lars-Sture Johannson. Konferensen avslutades med en presentation av arbetet som har gjorts och fortsätter att göras inom kampanjen Rimliga villkor, som framför allt har som syfte att få regeringen att höja assistansersättningen. Något som är mer aktuellt än någonsin, med tanke på kommande löneökningar.

– Vi ser fram emot att ses igen nästa år. Och innan dess, håll utkik efter inbjudningar till Fremias digitala informationsträffar, kurser och konferenser, säger Henrik Petrén.