Nya regler för dygnsvila tidigast 2025

Implementering av EU:s arbetstidsdirektiv

Parterna är överens, implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv i Fremias kollektivavtal flyttas fram till tidigast 1 januari 2025. Tills vidare gäller de nuvarande reglerna om dygnsvila för arbetsgivare som omfattas av avtalen.

Det senaste året har Fremia och Kommunal arbetat med frågan om hur reglerna för dygnsvila ska utformas i kollektivavtalen Hälsa, vård och övrig omsorg, Personlig assistans och Skola, förskola och fritidshem, för att följa EU:s arbetstidsdirektiv.

Parterna är nu överens om att skjuta fram datumet för implementeringen som därmed sker tidigast efter årsskiftet, förutsatt att en överenskommelse har nåtts.

– Många parter samverkar i frågan och alla beslut behöver harmoniera med varandra. Det handlar även om förändringar i kollektivavtal som ligger utanför Fremias avtalsområden. Facken för liknande samtal med andra arbetsgivarorganisationer och målet är att hitta lösningar som håller över tid. Därför har vi enats om att nya regler för dygnsvila i kollektivatalen träder i kraft som tidigast den 1 januari 2025, säger Carina Ekblad Wendel, rådgivare och förhandlare på Fremia.

Arbetstidsdirektivet ska införlivas i kollektivavtal som gäller inom både offentlig och privat sektor. I vår går till exempel SKR och Kommunal in i en ny avtalsrörelse och tecknar då om sina avtal. Hur de utformas kan ha betydelse för anpassningarna i Fremias avtal.

Nekat stöd från kommunerna 

De senaste veckorna har Fremia fått signaler om att vissa kommuner nekar utbetalning av ekonomiskt stöd för personlig assistans med hänvisning till att arbetstiden överstiger vad som är tillåtet enligt EU:s arbetstidsdirektiv, trots att assistansen har utförts i enlighet med Fremias kollektivavtal. Fremia anser att detta är felaktigt och ser allvarligt på det inträffade. Vi arbetar skyndsamt med att få klarhet i frågan.

För dig som omfattas av Fremias avtal

De nuvarande reglerna om dygnsvila som finns i Fremias kollektivavtal fortsätter att gälla så länge och du behöver inte göra något i nuläget. Vi håller dig uppdaterad via mejl och här på fremia.se om det händer något ytterligare i förhandlingarna.