Kritiskt läge inom den personliga assistansen

Avsnitt 5

Lyssna på Fremiapodden om det kritiska läget för den personliga assistansen, som påverkar så väl assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare.

Syftet med personlig assistans är att personer som lever med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska kunna leva så självständigt som möjligt. Den personliga assistansen finansieras helt av offentliga medel, men assistansersättningen har stadigt urholkats under det senaste decenniet.

Utöver oro kring finansiering och myndigheters hantering av både tillstånd och återkrav, står assistansbranschen inför att giltigheten av vissa delar i kollektivavtalet för personlig assistans ska prövas i Arbetsdomstolen under våren 2023. 

För assistansanordnarna, som är en stor medlemsgrupp inom Fremia, är läget kritiskt. Den ansträngda situationen påverkar i lika hög grad de assistansberättigade och de personliga assistenterna.

Medverkande: Henrik Petrén, branschexpert personlig assistans, Fremia och Jonna Leopoldson Lahdensuo, kommunikatör, Fremia.

Om Fremiapodden

I Fremiapodden får du som lyssnar både bredd och djup. Våra experter står för kunskapen när vi blandar handfasta tips för arbetsgivarlivet med de stora penseldragen om förutsättningarna och utvecklingen inom Fremias olika branscher.

Lyssna på Fremiapodden

Du hittar Fremiapodden där poddar finns. Lyssna i din poddapp.