Nominera till branschkommittén Fremia Personlig Assistans

Bidra med dina förslag på ledamöter senast 31 januari 2023

Nu har du möjlighet att bidra med nomineringar till ett uppdrag med betydelse för den personliga assistansens framtid. Nya ledamöter ska utses till Fremias branschkommitté inom personlig assistans. Så här gör du för att nominera.

Vi söker nomineringar till Fremias branschkommitté inom personlig assistans. Bidra med dina förslag och hjälp oss att fortsätta jobba för att stärka en utsatt bransch.

Skicka förslagen till kommitténs valberedning: nomineringpa@fremia.se.
Lämna dina förslag senast den 31 januari 2023.

Om branschkommittén

Fremia Personlig Assistans verkar för att förbättra möjligheterna att bedriva assistansverksamhet. Kommittén arbetar för att utveckla kvaliteten både för brukare och assistenter, med avstamp i assistansreformens ursprungliga intentioner. Kommitténs ledamöter har insikt i branschen och relevant kunskap som kan driva frågor för en långsiktig utveckling inom personlig assistans.

Kriterier för nominering

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer med verksamhetsansvar, eller annan för kommittén viktig kompetens. Personerna ska ha god kunskap inom anordning av personlig assistans och vara beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar.

Poster att nominera till

Du kan nominera till ordinarie ledamöter och suppleanter.

Utnämning till posterna

Den 22 februari 2023 utses de nya ledamöterna i branschkommittén av Fremias styrelse.

Mandatperiod

Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod på två år.

Sammanträden under året

Kommittén sammanträder fyra till fem gånger/år. Ledamöterna deltar även vid branschdagarna, som vanligtvis hålls en till två gånger/år.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen består av Carina Ekblad (rådgivare inom personlig assistans på Fremia), Sophie Karlsson (IfA) och Jennie Scotte.

I valberedningens arbete med att välja kandidater kommer man att ta hänsyn till följande inom kommittén:

  • Spridning i verksamhetsstorlek
  • Spridning bland associationsformer
  • Geografisk spridning
  • Kön

Branschkommittén idag

Kommittén har under året bestått av följande personer. Här kan du också se hur länge deras mandatperioder sträcker sig.

 

Ordinarie ledamöter inför omval                                    

 

Vald tom    

Anders Persson, Sydassistans

mars 2023

Cia Lyrot, Blå Assistans

mars 2023

Hanna Kauppi, NÄRA

mars 2023

Susanna Skoglund, Kooperativet Hand i Hand

mars 2023

 

 

Ordinarie ledamöter (ej omval)                                        

 

Vald tom    

Cecilia Blanck, Brukarkooperativet JAG (ordförande)

mars 2024

Katarina Bergwall, STIL

mars 2024

Kristina Wetterstrand, FMF Assistans

mars 2024

Jonas Urkedal, Tindra Personlig Assistans

mars 2024

Mira Jonsson, A-assistans

mars 2024

 

 

Suppleanter inför omval                                                         

 

Vald tom   

Karin Boskovic, Konsensus Assistans

mars 2023

Erik Hagberg, Bambi

mars 2023

                         

 

Suppleanter (ej omval)                                                             

 

Vald tom  

Jessica Molin, Assistans i Balans

mars 2024

Lilly Key, SMIL

mars 2024

Stefan Sundqvist, egen arbetsgivare

mars 2024

Uppdaterad
för 1 månader sen

Relaterat innehåll