Aktuellt i det branschpolitiska arbetet inom personlig assistans

April 2024

Fremias branschkommitté för personlig assistans har hållit sitt andra möte för 2024. Det handlade bland annat om att fler nu väljer att bli egna arbetsgivare. Nedan sammanfattar Henrik Petrén några av de viktigaste punkterna på branschkommitténs agenda i april 2024:

Under årets andra möte i branschkommittén välkomnades de nyvalda suppleanterna Christoffer Egelin, egen arbetsgivare, Eva Lindell, Kooperativet MejDej, Marcus Jardler, Rullarnas Personliga Assistans, och Per Wickström, ALE assistans.

Fler blir egna arbetsgivare

Antalet egna arbetsgivare inom personlig assistans har ökat under de senaste åren. Från Fremias sida ser vi flera fenomen som vi sätter i samband med ökningen. Dels förstås ett ökat inflöde av medlemmar som är egna arbetsgivare, men också ett offentligt och politiskt intresse för gruppen som vi inte har sett tidigare. Det har uppstått en diskussion om företag som erbjuder administrativa tjänster till egna arbetsgivare – var går gränsen för när man i praktiken utför personlig assistans? Det finns exempel på domar där egna arbetsgivare har nekats ersättning för personlig assistans på grund av att det har ansetts att man i själva verket har köpt assistans från en icke tillståndsgiven assistansanordnare.

Vi ser också ett ökat intresse från Försäkringskassan i granskningen av egna arbetsgivares kostnadsredovisningar där vi bekymras av stor otydlighet kring vilka kostnader som godkänns. Fremia har framfört till Försäkringskassan att våra medlemmar som är egna arbetsgivare måste ha tydlighet och förutsebarhet när det gäller kostnader för personlig assistans. Det gäller även frågan om hur egna arbetsgivare ska redovisa kostnader i samband med sjukdom hos sina ordinarie assistenter. Vi kommer att fortsätta och följa upp frågorna framöver.

Återkrav av assistansersättning

Nyligen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i tre olika mål som rör återkrav av assistansersättning och assistansanordnares ansvar i samband med dessa. Det är principiellt mycket viktiga frågor och utfallet i målen kommer att få stor betydelse för hela assistansbranschen. Vi vet inte när målen kommer avgöras, men självklart följer Fremia processerna och återkommer när vi har mer att berätta.

Arbetstidsfrågan

När det gäller arbetstidsfrågan (dygnsviloregler) så pågår förhandlingar fortfarande med fackförbunden om hur EU:s arbetstidsdirektiv ska implementeras i våra kollektivavtal. Nyligen träffades en ny överenskommelse mellan SKR och Kommunal, men det är ingenting som direkt påverkar Fremias medlemmar. Eventuella förändringar med anledning av de förhandlingar som Fremia för kommer att träda i kraft tidigast 1 januari 2025.

Lyckade branschdagar

I mars genomfördes vår branschkonferens Fremiadagarna. Det blev två bra dagar där bland andra Bengt Westerberg presenterade ett antal förslag på vad en översyn av LSS borde innehålla. Advokaten Emilia Liedbeck berättade om återkrav och hur de kan undvikas och hanteras. Therese Hedström från Försäkringskassan presenterade myndighetens perspektiv på aktuella frågor och Helena Tinnerholm Ljungberg berättade om ett kommande forskningsprojekt inom personlig assistans. Dessutom fick vi höra det senaste om arbetsrättsliga och branschpolitiska frågor från Fremia. Deltagarantalet ökade med 40 procent jämfört med året före och av utvärderingarna framgår att det var en uppskattad konferens. Vi ser fram emot att välkomna ännu fler medlemmar nästa år!

Almedalen

Förberedelser pågår inför Fremias medverkan underAlmedalsveckan. Där kommer vi att fokusera på behovet av en långsiktigt hållbar modell för uppräkning av assistansersättningen som garanterar att den värdesäkras. Ett krav som Fremia också driver tillsammans med de assistansberättigades organisationer i kampanjen Rimliga villkor. Hör gärna av er om ni kommer att vara på plats i Almedalen. Ni kanske behöver medverkande till ett seminarium, vill erbjuda er egen medverkan eller bara vill mötas upp för en kaffe. 

Fremiabarometern

Under de senaste veckorna har många av våra medlemmar svarat på vår enkät Fremiabarometern. Vi sammanställer just nu svaren och kommer att ha stor nytta av dem i vårt branschpolitiska arbete. Tanken är att vi framöver kommer göra enkäten med viss regelbundenhet för att kunna följa och presentera hur utvecklingen ser ut för våra medlemmar. Tack alla som har svarat, det är mycket värdefullt för oss!

Och apropå värdefullt, den dagliga kontakten med er medlemmar är ovärderlig för våra möjligheter att samlat lyfta era röster. Så fortsätt gärna att höra av er till mig och berätta vad ni möter för utmaningar och glädjeämnen i er verksamhet.

På bilden:
Längst bak från vänster: Eva Lindell, Kooperativet MejDej, Lilly Key, SMIL, Per Wickström, ALE assistans.
Mellersta raden från vänster: Katarina Bergwall, STIL, Jessica Molin, Assistans i Balans, Karin Boskovic, Konsensus Personlig Assistans, Kristina Wetterstrand, FMF Assistans, Christoffer Egelin, egen arbetsgivare, Mira Jonsson, A-Assistans, Tina Lyrot, Blå Assistans.
Främre raden från vänster: Marcus Jardler, Rullarnas Personliga Assistans, Cecilia Blanck, JAG, Hanna Kauppi, NÄRA, Anders Persson, Sydassistans.

Uppdaterad
för 26 dagar sen