Uppskattad branschkonferens inom personlig assistans

Fremiadagarna, den årliga konferensen för medlemmar inom personlig assistans, genomfördes den 14-15 mars. Antalet deltagare ökade med 60 procent jämfört med föregående år och att döma av utvärderingarna var arrangemanget mycket uppskattat.

Fremiadagarna 2024 inleddes av Bengt Westerberg som gjorde en exposé över de första 30 åren med LSS och personlig assistans. Framför allt uppehöll han sig kring hur tillämpning av lagen ser ut idag, vilka brister han ser och vad som bör göras framåt för att ge reformen en välbehövlig upprustning.

– Tanken med LSS håller än idag, men lagstiftningen behöver skärpas. Det för få som får hjälp och de som får det får inte tillräckligt med hjälp, säger Bengt Westerberg.

Se hela intervjun i filmen från Fremiadagarna.

Bengt Westerberg intervjuas av Henrik Petrén, Fremia.

 
Aktuell forskning och goda råd

Helena Tinnerholm Ljungberg berättade om sin kommande studie på temat hållbart arbetsliv. Den ska undersöka faktorer som påverkar återgången till arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Programmet bjöd också på en presentation av yrkeshögskolan Assistansakademin, praktiska råd om hur assistansanordnare kan undvika och förhålla sig till återkrav av utbetald assistansersättning och aktuella frågor från Försäkringskassan.

Utöver det fick deltagarna höra om det senaste i arbetsrättsliga och avtalsrelaterade frågor direkt från Fremias rådgivare och förhandlare Klara Sahleström och Lars-Sture Johansson. Henrik Petrén, som arbetar för Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans, höll en dragning om vad som är aktuellt i det branschpolitiska arbetet och den kommande planeringen.

Nya ledamöter i branschkommittén

Branschorganisationens kommittéledamöter väljs av Fremias styrelse och i mars skiftas de avgående ledamöterna mot de nya. Under Fremiadagarna fick deltagarna träffa kommittén och de nya ledamöterna presenterade sig.

➜ Mer om kommitténs sammansättning och mandatperioder.

Lyckat koncept

Att konferensen hålls över två halvdagar med en konferensmiddag däremellan ger goda förutsättningar för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Att möjligheten är extra uppskattad av deltagarna framgår av svaren i utvärderingen.

– Vi ser redan fram emot nästa års branschkonferens och hoppas förstås att kunna välkomna ännu fler medlemmar då, hälsar Henrik Petrén.

Relaterat innehåll