Förslag om dygnsvila på förhandlingsbordet

EU:s arbetstidsdirektiv och regler för dygnsvila

Förhandlingarna om dygnsvila och implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv i Fremias kollektivavtal för bransch HVO, Personlig assistans och Förskola/Skola löper på. Fremia har i dagarna lämnat över ett avtalsförslag till de fackliga motparterna.

Syftet med nuvarande förhandlingar är att säkerställa att kollektivavtalen är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. Ett förslag på nya avtal har överlämnats av Fremias förhandlare till fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Akademikerförbunden. Vid nästa förhandlingstillfälle som är inplanerat den 12 februari förväntas parterna lämna svar på hur de ställer sig till förslaget.

– Vi hoppas att förhandlingarna kan fortsätta utifrån det förslag som nu finns på bordet, men beroende på vad svaret blir så ser förhandlingsläget lite olika ut. Det är många parter som är engagerade i frågan om hur dygnsvila ska tillgodoses och kompenseras efter långa arbetspass, och vi återkommer när det finns något nytt i frågan, säger Carina Ekblad Wendel, rådgivare och förhandlare på Fremia.

En aktuell fråga för många

Förhandlingar pågår om reglerna för dygnsvila på motsvarande kollektivavtalsområden hos Vårdföretagarna samt Arbetsgivaralliansen och deras respektive motparter. För att hålla varandra uppdaterade i frågan sker kontinuerliga avstämningar mellan arbetsgivarorganisationerna. Samtidigt går SKR och Kommunal in i en ny avtalsrörelse för att teckna nya avtal från och med 1 april i år. I sina yrkanden har Kommunal gått ut offentligt och begärt vissa lättnader i regelverket för dygnsvila, som gäller i deras avtal från den 1 februari 2024.