Förhandlingar om dygnsviloregler pågår

Arbetstidsregler inom hälsa, vård och övrig omsorg samt personlig assistans

Reglerna om dygnsvila inom HVO-avtalet och avtalet för personlig assistans utreds vidare och tiden för arbetsgruppens utredning förlängs. Vi informerar dig som berörs när parterna har klarlagt hur frågan ska hanteras.

Inom avtalsområdena Hälsa, vård och övrig omsorg och Personlig assistans pågår fortfarande förhandlingar om förändrade arbetstidsregler. Reglerna om dygnsvila som finns i kollektivavtalen ska anpassas till EU-rättens krav. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda frågan vidare. Arbetet skulle ha avslutats den 15 november enligt den första överenskommelsen mellan parterna, men tiden för arbetsgruppens arbete har förlängts.

Du som berörs av arbetsgruppens arbete kommer att få information om vad som kommer att gälla för din verksamhet så snart detta är klarlagt mellan parterna. De nya reglerna planeras träda i kraft 1 september 2024.

➜ Läs mer om bakgrunden till arbetsgruppens arbete.